Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki - Akaan kaupunki

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki

Vanhemmuuteen ei ole yhtä oikeaa mallia ja lapsen kannalta hyvää vanhemmuutta on monenlaista. Vanhemmuus on lapsen perustarpeista (ravinto, lepo, liikunta, sosiaaliset suhteet) huolehtiminen sekä turvan ja rakkauden tarjoamista. Vaikka vanhemmuuteen liittyy paljon vastuita ja velvollisuuksia, on viisasta olla myös armollinen itselleen. Se mahdollistaa nauttimisen vanhemmuudesta ja tuo paljon hyvää koko perheen elämään.

Jokaisella vanhemmalla on luontaisesti hyvät edellytykset oppia vanhemmuuden taitoja. Lapsen ja nuoren kasvun ja kehitysvaiheiden myötä vanhempikin oppii koko ajan uutta ja näin vanhemmuuden taidot vahvistuvat. Merkityksellistä lapsen kannalta on yhdessä vietetty aika ja aikuisen läsnäolo. Vanhemmaksi kasvamiseen kuuluu, että joskus tarvitsee myös apua ja neuvoja.

Onpa perheessä yksi tai useampi vanhempi, on tärkeää, että vanhempi pitää huolta jaksamisestaan. Kenenkään ei tarvitse selvitä vanhemmuudesta yksin. Silloin kuin tuntuu, että asiat eivät suju tai jaksaminen on koetuksella, voi tähän saada myös ammattilaisten tarjoamaa tukea ja apua. Vanhemmuuteen saatetaan tarvita erityistä tukea sellaisissa perheissä, joissa esimerkiksi taloudelliset huolet, päihteiden käyttö, mielenterveysongelmat tai väkivalta haastavat arkea.

Akaan sähköistä perhekeskusta kehitetään käyttäjäkokemusten ja palautteen perusteella.

Anna palautetta tästä