Henkilökohtainen apu - Akaan kaupunki

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukainen palvelu, jonka tarkoituksena on mahdollistaa vaikeavammaisen henkilön itsenäinen ja oman näköinen elämä sekä osallistuminen yhteiskuntaan.

Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää vaikeavammaiselta henkilöltä kykyä itse määritellä omat avun tarpeet ja toteuttamistavat. Henkilökohtainen apu on tarkoitettu välttämättömäksi avuksi toimiin, jotka henkilö tekisi itse kotona tai kodin ulkopuolella, mutta sairauden tai vamman vuoksi hän tarvitsee niistä suoriutuakseen toisen henkilön apua. Vaikeavammaisen henkilön pitää itse kyetä ohjaamaan tilannetta ja toimintaa, jossa avustaja työskentelee.

Päivittäisillä toimilla tarkoitetaan niitä toimintoja, joita ihmiset tekevät elämässään toistuvasti esimerkiksi liikkumisessa, pukeutumisessa, peseytymisessä, vaate- ja ruokahuollossa, päivittäisessä siivouksessa, asiointikäynneillä ja vaikeavammaisen huollossa olevien henkilöiden päivittäisissä toimissa avustamisessa.

Hakeminen ja järjestämistavat

Henkilökohtaisen avun hakemukset käsitellään Akaan vammaispalvelutoimistossa. Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto, josta ilmenee toimintakykyä rajoittavat vammat ja/tai sairaudet. Henkilökohtaista apua järjestetään työnantajamallilla tai ostopalveluna. Palvelutarpeen arvio ja järjestämistapa ratkaistaan yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Pirkanmaan henkilökohtaisen avun yksikkö

Henkilökohtaisen avun yksikön palvelupuhelin tarjoaa tietoa seuraavista palveluista:

  • neuvoo ja ohjaa henkilökohtaisen avun työnantajamallissa
  • auttaa avustajan rekrytoinnissa
  • huolehtii henkilökohtaisten avustajien palkkojen maksusta SuoraTyö-ohjelman avulla.

Palvelupuhelin 041 730 2108

Verkkoajanvaraus henkilökohtaisen avun yksikköön

Vuoden 2021 alussa henkilökohtaisen avun ohjaus ja neuvonta siirtyvät kokonaan Pirkanmaan henkilökohtaisen avun yksikön alaisuuteen.  Henkilökohtaista apua haetaan edelleen omasta kunnasta. Asiakkaat voivat ottaa keskukseen yhteyttä kysyäkseen ohjausta ja neuvontaa palveluihin liittyvissä asioissa.

Lue lisää:  https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/hop/henkilokohtaisen-avun-yksikko.html