Omaishoito ja omaishoidontuki - Akaan kaupunki

Omaishoito ja omaishoidontuki

Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen, tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.  Omaishoidon tuen myöntämisen lähtökohtana on, että hoidettavan omainen tai läheinen haluaa ryhtyä omaishoitajaksi ja hoidettava hyväksyy hänet hoitajakseen. Kun hakemus on tehty, omaishoidon tuesta vastaava henkilö tekee kotikäynnin hoito- ja palvelutarpeen arvioimiseksi. Tuen järjestämisestä vastaa hoidettavan kotikunta.

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka koostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Lue lisää:  https://akaa.fi/tukea-arkeen/asiakasohjaus/omaishoito-ja-omaishoidontuki/omaishoidontuki-akaassa-ja-urjalassa/

Hakeminen

Hakemuksen löydät sivupalkista. Hakemukseen tulee liittää lääkärin antama C-lausunto. Hakemus palautetaan postitse Akaan vammaispalvelutoimistoon.