Koulujen erityistyöntekijät - Akaan kaupunki

Koulujen erityistyöntekijät

HUOM! Vuoden 2023 alusta kaikki koulujen erityistyöntekijöiden sekä oppilashuollon väen sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirha.fi

Koulukuraattori

Koulukuraattori toimii koululla sosiaalialan asiantuntijana ja työskentely painottuu ohjaukseen ja neuvontaan. Koulukuraattorin työn tavoitteena on tukea ja auttaa oppilaita koulunkäyntiin, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä pulmissa sekä vuorovaikutussuhteissa. Koulukuraattoriin voi olla yhteydessä esimerkiksi koulupoissaoloihin ja opiskelumotivaatioon liittyvissä asioissa tai erilaisissa ihmissuhteisiin liittyvissä ristiriitatilanteissa.

Koulupsykologi 

Koulupsykologit tarjoavat lapsille ja nuorille tukea koulunkäyntiin ja vahvistavat heidän psyykkistä hyvinvointiaan. Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä tunne-elämään, keskittymiseen tai oppimisen vaikeuksiin liittyvissä asioissa. Psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä pulmissa koulupsykologi arvioi hoidon tarvetta sekä tarvittaessa ohjaa oppilaan muihin palveluihin. Myös lyhyet tukikeskustelujaksot ovat mahdollisia. Oppimisen haasteissa psykologi osallistuu opetuksen tukitoimien suunnitteluun. Arvionsa pohjalta koulupsykologi toteuttaa myös oppimisvalmiustutkimuksia.

Psyykkari eli psykiatrinen sairaanhoitaja

Psyykkari tarjoaa kouluympäristössä yksilöllistä keskusteluapua mieltä kuormittaviin kysymyksiin ja haasteisiin. Keskustelukäyntien tavoitteena on tukea nuoren tunne-elämää, voimavaroja ja ennaltaehkäistä psyykkistä kuormitusta. Tarvittaessa psyykkari ohjaa nuoren muihin palveluihin. Psyykkari työskentelee 6.–9. lk:n oppilaiden sekä lukio-opiskelijoiden kanssa.