Akaa ja viisi muuta Pirkanmaan kuntaa vauhdittavat yritysten ilmastotoimenpiteitä - Akaan kaupunki

Akaa ja viisi muuta Pirkanmaan kuntaa vauhdittavat yritysten ilmastotoimenpiteitä

Tavoitteena on rakentaa avoin ilmastokumppanuusverkosto

Akaa, Punkalaidun, Pälkäne, Sastamala, Urjala ja Valkeakoski ovat aloittaneet yhteisen ilmastoekosysteemihankkeen, jonka yhtenä tärkeänä tavoitteena on avoimen ilmastokumppanuusverkoston perustaminen. Ilmastokumppanuusverkosto kerää yhteen ilmastoasioista kiinnostuneita yrityksiä, kannustaa jäseniä ryhtymään toimenpiteisiin ja auttaa saavuttamaan tavoitteita. Verkostossa jaetaan tietoa, kokemuksia, uusia ideoita ja vertaistukea.

Ilmastokumppanuusverkoston tavoitteena on, että yritykset ja järjestöt asettavat toiminnalleen vähintään yhden ilmasto- ja päästötavoitteen ja pyrkivät aktiivisesti sitä kohti. Verkoston ympärillä olevat asiantuntijat voivat auttaa ilmastokumppanuusverkoston jäseniä esimerkiksi energiasäästökohteiden tunnistamisessa ja erilaisten vihreän siirtymän rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämisessä.

– Yhä useammin ilmasto- ja päästötavoitteet ovat vähintäänkin välillisesti merkittävä tekijä yrityksen liiketoiminnassa. Toimitusketjujen vastuullisuuteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota ja loppuasiakkaiden arvomaailmat ohjaavat yritysten toimintaa, toteaa Akaan kaupungin elinkeinopäällikkö Jari Jokinen.

Kunnat tarvitsevat yrityksiä hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi

Hankekunnat haluavat tukea alueen yrityksiä ilmastotoimenpiteissä sekä innostaa yrityksiä viestimään kestävän kehityksen mukaisista linjauksista, toimenpiteistä ja saavutetuista tuloksista. Päästöjä vähentävät toimenpiteet tuovat yrityksille usein säästöjä esimerkiksi pienentyneen energiankulutuksen muodossa. Viestinnän avulla toiminta tehdään näkyväksi, ja parhaimmillaan ilmastoystävällisiä ratkaisuja tekevä yritys voi saada sekä kustannussäästöjä että kilpailuetua.

– Kaikkien ei tarvitse lähteä keksimään ratkaisuja nollasta. Hyödyntämällä alueen muiden yritysten jo tehtyjä toimenpiteitä, saadaan luotettavaa tietoa päätöksenteon tueksi, Jokinen jatkaa.

Etelä- ja Lounais-Pirkanmaan ilmastoekosysteemi –hanke on saanut rahoitusta ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut –ohjelmasta.

Lisätiedot:

Jari Jokinen, elinkeinopäällikkö
jari.jokinen@akaa.fi / puh. 040 335 6098

Anu Salminen, hankekoordinaattori
anu.salminen@akaa.fi / 040 335 3536