Kaavoitus ja maankäyttö - Akaan kaupunki

Kaavoitus ja maankäyttö

Akaassa panostetaan jatkuvaan kaupungin kehittämiseen. Haluamme, että asukkaillamme arki sujuu, meillä viihdytään ja palvelut säilyvät monipuolisina. Hyvällä maankäytön suunnittelulla luodaan kestävä pohja turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle.

Kaikki rakentamista koskevat kyselyt ohjataan tekemään Lupapiste.fi palvelun kautta! 

Joulun ajan lomat

Kaavoituksen toimipiste on suljettuna 25.12.23-5.1.24.

Muuten joulukuussa tavoitat kaavoituksen parhaiten lupapiste.fi palvelun kautta tai sähköpostilla: kaavoitus@akaa.fi

Mukavaa joulun aikaa!

Toijalan keskustan kehittämisprojekti on tullut päätökseen

Tampereen yliopiston arkkitehtiopiskelijoiden tekemiin suunnitelmiin voi tutustua netissä ja niistä voi antaa palautetta 30.11.2023 asti.

Kooste kaavoituksen asumiskyselystä

Akaan kaupungin kaavoitus toteutti kyselyn asumismieltymyksistä helmikuussa 2023. Kyselyyn pystyi vastaamaan nettilomakkeella tai paperisena Asta-messuilla Tampereen messukeskuksessa. Kyselyyn saapui 116 vastausta. Vastaajista 62% asui Akaassa.

Vastaajista 82% asuisi mieluiten omakotitalossa. Toiseksi suosituin asumismuoto kyselyn perusteella oli rivitalo. Melkein kaikki vastaajista asuisivat mieluiten omistusasunnossa. Yksi lomakkeen kysymyksistä käsitteli sitä, mikä omassa asuinympäristössä on tärkeää. Eniten ääniä (82) keräsi vaihtoehto: terveyspalvelut, koulut ja muut julkiset palvelut ovat lähellä. Toiseksi tärkeimmäksi asiaksi kyselyn perusteella osoittautui se, että asuinalueen ympäristössä on paljon luonnollisia virkistysalueita, esimerkiksi metsää. Kolmanneksi sijoittui hyvät julkiset liikenneyhteydet. Neljänneksi tärkeimmäksi asiaksi kyselyn perusteella omassa ympäristössä sijoittui mielenkiintoiset kävelyreitit -vaihtoehto. Viidenneksi tärkeintä omassa asuinpaikassa oli, että lähellä on paljon ulkoliikuntamahdollisuuksia, ulkokenttiä, hiihtolatuja jne.

Kyselyssä oli myös suoraan Akaata koskevia kysymyksiä. Mainitse kolme asiaa Akaasta -kysymyksessä korostuivat rautatie, satama, luonto, rauha ja kulkuyhteydet. Miksi asut Akaassa -kysymyksen vastauksissa korostuivat edullinen hintataso, hyvät kulkuyhteydet, palvelujen läheisyys ja sukulaisuus. Viimeisenä lomakkeella sai jättää terveisiä Akaan kaupungille. Terveisissä korostui kiitokset positiivisesta muutoksesta ja kehityksen tiestä, joka oli alkanut vastaajien mukaan noin vuonna 2019, lisääkin rohkeutta kehittämiseen kaivattiin. Huoli rautatieasemien tilasta ja levottomuudesta tuli terveisissä myös esille, samoin lisää junavuoroja toivottiin. Terveisissä haaveiltiin myös esimerkiksi uimahallista ja oltiin huolissaan kaupungin työntekijöiden työoloista. Paljon toivotettiin työn iloa ja hyvää kevättä.
Hyödynnämme vastauksen tuloksia kaavoituksen tulevien kaavoitushankkeiden tausta-aineistona. Kiitos kaikille osallistuneille ja hyvää kevättä kaikille!

Kaavoituskatsaus

Akaan elinvoimalautakunta hyväksyi kokouksessaan 18.1.2023 § 5 vuoden 2023 kaavoituskatsauksen.

Kaavoituskatsaus on MRL 7 §:n mukainen vähintään kerran vuodessa laadittava asiakirja, joka sisältää tietopaketin kaavajärjestelmästä, perustiedot kaikista Akaassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavoitushankkeista.

Aseman seutu muuttaa muotoaan

Tämän hetken tärkeitä hankkeita ovat  Toijalan aseman seudun kehittäminen ja kerrostalorakentaminen aseman seudulle. Uusi hyvinvointikeskus valmistui kesällä 2021 Toijalaan. Viialaan on valmistunut uusi yhtenäiskoulu, jossa aloitettiin opiskelu syksyllä 2023. Liikuntahalli Akaa Areena on valmistunut toukokuussa 2022 Viialaan. Yritysalue Akaa Pointin rakentaminen on alkanut.

Hämeentien ja Satamatien väliselle risteysalueelle rakennettiin uusi kiertoliittymä liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantamiseksi.

Voimassa olevat kaavat ja kaavayhdistelmä

Voimassa olevat kaavat ja kaavamääräykset löytyvät Akaan kaupungin karttapalvelusta.

Huom! Kaavayhdistelmässä on havaittu puutteita. Viralliset otteet asemakaavoista tulee pyytää kaavoituksen asiakaspalvelusta.

Tutustu karttapalveluun nettisivuillamme

Vireillä olevat asemakaavat nyt myös karttapalvelussa

Linkki karttapalvelun vireillä oleviin asemakaavoihin

Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut

Poikkeamislupiin ja suunnittelutarveratkaisuihin liittyvät ohjeet ja lomakkeet löytyvät poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut– sivuilta.