Kaavoitus ja maankäyttö - Akaan kaupunki

Kaavoitus ja maankäyttö

Akaassa panostetaan jatkuvaan kaupungin kehittämiseen. Haluamme, että asukkaillamme arki sujuu, meillä viihdytään ja palveluiden säilyvät monipuolisina. Hyvällä maankäytön suunnittelulla luodaan kestävä pohja turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle.

Aseman seutu muuttaa muotoaan

Tämän hetken tärkeitä hankkeita ovat  Toijalan aseman seudun kehittäminen ja kerrostalorakentaminen aseman seudulle. Uusi hyvinvointikeskus valmistui kesällä 2021 Toijalaan. Viialaan on rakenteilla uusi yhtenäiskoulu ja liikuntahalli on valmistunut toukokuussa 2022. Yritysalue Akaa Pointin rakentaminen on alkanut.

Hämeentien ja Satamatien väliselle risteysalueelle rakennettiin uusi kiertoliittymä liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantamiseksi.

Kaavoituskatsaus

Akaan elinvoimalautakunta hyväksyi kokouksessaan 13.4.2022 § 50 vuoden 2022 kaavoituskatsauksen.

Kaavoituskatsaus on MRL 7 §:n mukainen vähintään kerran vuodessa laadittava asiakirja, joka sisältää tietopaketin kaavajärjestelmästä, perustiedot kaikista Akaassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavoitushankkeista.

Voimassa olevat kaavat ja kaavayhdistelmä

Voimassa olevat kaavat ja kaavamääräykset löytyvät Akaan kaupungin karttapalvelusta.

Tutustu karttapalveluun nettisivuillamme

Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut

Poikkeamislupiin ja suunnittelutarveratkaisuihin liittyvät ohjeet ja lomakkeet löytyvät erityiset luvat – sivuilta.