Kaavoitus ja maankäyttö - Akaan kaupunki

Kaavoitus ja maankäyttö

Akaassa panostetaan jatkuvaan kaupungin kehittämiseen. Haluamme, että asukkaillamme arki sujuu, meillä viihdytään ja palveluiden säilyvät monipuolisina. Hyvällä maankäytön suunnittelulla luodaan kestävä pohja turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle.

Aseman seutu muuttaa muotoaan

Tämän hetken tärkeitä hankkeita ovat  Toijalan aseman seudun kehittäminen ja kerrostalorakentaminen aseman seudulle. Uusi hyvinvointikeskus valmistui kesällä Toijalaan. Viialaan on rakenteilla uusi yhtenäiskoulu ja liikuntahalli. Yritysalue Akaa Pointin rakentaminen on alkanut.

Hämeentien ja Satamatien väliselle risteysalueelle rakennettiin uusi kiertoliittymä liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantamiseksi.

Kaavoituskatsaus

Akaan kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 2.2.2021 (KH 26 §:n) vuoden 2021 kaavoituskatsauksen.

Kaavoituskatsaus on MRL 7 §:n mukainen vähintään kerran vuodessa laadittava asiakirja, joka sisältää tietopaketin kaavajärjestelmästä, perustiedot kaikista Akaassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavoitushankkeista.

 

Voimassa olevat kaavat ja kaavayhdistelmä

Voimassa olevat kaavat ja kaavamääräykset löytyvät Akaan kaupungin karttapalvelusta.

Tutustu karttapalveluun nettisivuillamme

 

Viimeisimmät lainvoimaisiksi tulleet kaavamuutokset

Sammaltien asemakaava

Akaan elinvoimalautakunta on 27.11.2019 hyväksynyt Sammaltien asemakaavan ja kaava on tullut lainvoimaiseksi 16.6.2021

Kinon korttelin asemakaavan muutos 

Akaan kaupunginhallitus on hyväksynyt Kinon korttelin asemakaavan muutoksen kokouksessaan 1.4.2020 § 100 ja kaava on tullut lainvoimaiseksi 13.5.2020.

 Ryödintien ja Hämeentien välisen risteysalueen asemakaavan muutos

Akaan elinvoimalautakunta on kokouksessaan 3.6.2020 § 44 hyväksynyt Ryödintien ja Hämeentien välisen risteysalueen asemakaavan muutoksen ja kaava on tullut lainvoimaiseksi 12.8.2020.