Sivistystoimen avustukset - Akaan kaupunki

Sivistystoimen avustukset

Akaan kaupunki myöntää avustuksia järjestöille ja toimijoille, joiden kotipaikka on Akaa ja / tai joiden pysyväisluonteinen toiminta kohdistuu Akaan kaupungin asukkaisiin.

Avustettavassa toiminnassa tulee korostua yleishyödyllisyys, avoimuus sekä yhdenvertaisuus ja avustettavan toiminnan tulee tukea Akaan kaupungin strategian toteutumista.

Avustusten myöntäminen perustuu harkintaan, jossa otetaan huomioon avustettavan toiminnan tarkoitus, laajuus, laatu, tarve sekä kokonaisvaikuttavuus ja se, miten toiminta edistää asukkaiden hyvinvointia, osallisuutta sekä kaupungin viihtyvyyttä ja elinvoimaa.

Vuoden 2024 avustusten hakuaika on 18.3.2024 – 5.4.2024. Päätökset avustuksista tehdään huhtikuussa ja myönnetyt avustukset maksetaan toukokuun 2024 aikana.

Avustukset myöntää Akaan hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta.

Avustusmuodot ovat:

Avustuksia haetaan ensisijaisesti sähköisen lomakkeen avulla. Jos sähköisen lomakkeen käyttö ei ole mahdollista, täytettävän paperilomakkeen voi hakea Akaan kaupungin neuvonnasta. Paperiset hakemukset tulee toimittaa 5.4.2024 klo 15.00 mennessä kaupungin neuvontaan.

Avustuksen saaja on velvollinen raportoimaan avustuksen käytöstä ja hankkeen tuloksista hankkeen päätyttyä. Avustuksen saajaa pyydetään tuomaan esiin kaupungin osallistuminen rahoitukseen hankkeen toteutuksessa.

Lisätiedot: tapahtuma- ja kulttuurikoordinaattori Jarmo Julkunen, jarmo.julkunen@akaa.fi, puh. 040 335 3418