Varautuminen ja väestönsuojelu - Akaan kaupunki

Varautuminen ja väestönsuojelu

Väestöhälytykset

Väestöhälytysjärjestelmän toimivuutta testataan jokaisen kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 12. Tällöin soitetaan kokeilumerkki eli yhtämittainen tasainen hälyttimen ääni, joka kestää 7 sekuntia.

Väestöhälyttimien sijainnit Akaassa ovat:

 • Sontulantie 6, Arvo Ylpön koulu
 • Turuntie 5, Viialan yhtenäiskoulu
 • Ryödintie 16/Torkontie 2, Akaan hyvinvointikeskus

Väestön varoittamisesta voi lukea lisää Pirkanmaan pelastuslaitoksen sivuilta.

Väestönsuojatilat

Akaassa väestönsuojatiloja sijaitsee muun muassa kerrostaloissa, joissa väestönsuojat ovat taloyhtiöiden omassa käytössä.
Kaupungin rakennuksissa sijaitsee yksittäisiä väestönsuojia, jotka ovat pääsääntöisesti kaupungin toimintojen käyttöön. Laajamittaisia yleisiä väestösuojatiloja kaupungilla ei ole.

Harvaan asutuilla alueilla, maaseudulla ja omakotialueella ei yleensä ole väestönsuojia, eikä asukkailla ole osoitettua suojapaikkaa. Näillä alueilla viranomaiset huolehtivat väestön suojaamiseen tarvittavista toimenpiteistä poikkeusoloissa mm. siirtämällä väestöä tai osoittamalla suojapaikan lähialueelta.

Oman kiinteistökohtaisen tai lähimmän yleisen väestönsuojan tiedot löytyvät usein kiinteistön pelastussuunnitelmasta. Pelastuslaitokset antavat neuvontaa omatoimiseen varautumiseen ja pelastussuunnitelman laatimiseen.

Omatoiminen varautuminen

Omatoimisella varautumisella tarkoitetaan kansalaisten, yritysten, organisaatioiden ja taloyhtiöiden valmistautumista erilaisia onnettomuuksia, erityistilanteita ja poikkeusoloja varten.

Omatoimisen varautumisen organisaatiot toimivat viranomaisten ohjeiden mukaisesti pyrkien itsenäisesti säilyttämään toimintakyvyn ja elinolosuhteet mahdollisimman pitkään.

Omatoimisella varautumisella pyritään ennaltaehkäisemään onnettomuuksia, tunnistamaan riskejä, toimimaan arkipäivän onnettomuuksissa ja sairastapauksissa itsenäisesti sekä harjaannutaan hälyttämään apua. Jokaisen tulee varautua itse erilaisiin häiriötilanteisiin, kuten sähkö- ja tietoliikennekatkoihin.

Yksilön varautuminen alkaa kotoa sähköturvallisuudesta, siisteydestä ja järjestyksestä, poistumisteistä, huolellisuudesta, palovaroittimista, alkusammutuskalustosta jatkuen ohjeiden noudattamiseen ja auttamiseenkin, jos jotain sattuu.

Kotivara

Pitkittynyt sähkökatko tai puhtaan juomaveden loppuminen voi aiheuttaa tilanteen, jonka takia yhteiskunnan tarjoamat palvelut häiriintyvät tai jopa keskeytyvät.

Kodeissa tulisi varautua pärjäämään itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta häiriötilanteen sattuessa. Olisi hyvä, jos kotoa löytyisi aina vähintään kolmeksi vuorokaudeksi

 • ruokaa
 • lääkkeitä
 • paristokäyttöinen radio
 • paristoja
 • taskulamppu
 • kynttilöitä
 • tulitikkuja
 • lämpimiä vaatteita
 • vuodevaatteita.

Jokaisen on tärkeää tuntea varautumisen perusteet eli tietää esimerkiksi, mistä saa oikeaa tietoa häiriötilanteessa ja miten pärjätä kylmenevässä asunnossa.

Omatoimiseen varautumiseen liittyviä kursseja järjestävät esimerkiksi Maanpuolustuskorkeakoulu ja Hämeen pelastusliitto.