Varhaiskasvatus - Akaan kaupunki

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallisen ja tavoitteellisen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus. Siinä painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen. Lapsen huoltajat päättävät lapsensa osallistumisesta ja sen määrästä.

Hyvän perushoidon lisäksi lapsia kasvatetaan suomalaiseen tapakulttuuriin, lapsille tarjotaan mahdollisuus leikkiin ja oppimiseen ryhmässä. Painotamme varhaiskasvatuksen laatua, pienryhmätoimintaa, positiivista pedagogiikkaa, huoltajien ja henkilöstön välistä sekä eri sidosryhmien välistä yhteistyötä lapsen ja hänen perheensä parhaaksi.

Päiväkodeissamme on lakisääteiset lapsiryhmät ja moniammatillinen, koulutettu ja osaava henkilöstö. Perhepäivähoidossa painottuvat kodinomaisuus, pienet lapsiryhmät ja läheiset ihmissuhteet, mitkä ovat etenkin alle 3-vuotiaille tärkeitä.

Sekä kunnalliset että ostopalvelupäiväkodit ja perhepäivähoito toteuttavat toiminnoissaan Akaan kaupungin yhteistä varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Visiomme on Hymyilevä aikuinen – hymyilevä lapsi.

Neuvonta ja palveluohjaus

Varhaiskasvatustoimisto sijaitsee Toijalassa osoitteessa Sirkesalontie 3, 37800 Akaa. Asiointi hoidetaan pääosin puhelimen tai sähköpostin välityksellä.

Varhaiskasvatusjohtaja toimii varhaiskasvatuksen kokonaisuuden palvelunohjaajana ja asiakasneuvojana. Hän vastaa asiakasmaksupäätösten oikeellisuudesta, yksityisen ja ostopalveluna tuotettavan varhaiskasvatuksen valvonnasta sekä lasten sijoituksista ostopalvelupäiväkoti Onniin.

Varhaiskasvatusalue 1

Aluevastaava Minna  Sievola 7.12.2022 alkaen
Viialan taajaman päiväkodit eli Nahkalinnan, Pajantien ja Sahurin päiväkoti sekä kaupungin vuorohoito

Varhaiskasvatusalue 2

Aluevastaava Sanna Nurminen
Kylmäkosken ja Toijalan taajaman päiväkodit eli Kylmäkosken, Nahkialan, Rautalan ja Ylpönpihan päiväkodit sekä kunnallinen perhepäivähoito

Aluevastaavat toimivat koko alueensa palvelunohjaajina ja asiakasneuvojina sekä vastaavat lasten sijoituspäätöksistä omalla alueellaan.