Varhaiskasvatus - Akaan kaupunki

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuspalveluiden toiminta perustuu varhaiskasvatuslakiin, valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Varhaiskasvatuspalveluilla tarkoitetaan alle kouluikäisille lapsille suunnattuja palveluita. Akaassa esiopetuksesta ja esikoululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta vastaa opetuspalvelut.

Varhaiskasvatusta järjestetään osa- tai kokopäiväisenä päiväkodissa tai kokopäiväisenä perhepäivähoidossa.  Vuorohoitoa tarjotaan ainoastaan epäsäännöllisestä työstä tai opiskelusta johtuvista syistä.

Varhaiskasvatus päättyy, kun lapsi siirtyy esiopetuksen piiriin. Perhe voi irtisanoa hoitosuhteen päättymään aikaisemmin tekemällä irtisanomisilmoituksen, jolloin merkitty päiväys päättää hoitosuhteen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Visiomme on Hymyilevä aikuinen – hymyilevä lapsi.

Neuvonta ja palveluohjaus

Hallinnolliset päiväkodin johtajat toimivat alueensa palvelunohjaajina ja asiakasneuvojina sekä vastaavat lasten sijoituspäätöksistä johtamissaan päiväkodeissa.

Varhaiskasvatustoimisto sijaitsee osoitteessa Sirkesalontie 3, 37800 Akaa. Asiointi hoidetaan pääosin puhelimen tai sähköpostin välityksellä

 

Asiakasmaksut ja laskutus

Varhaiskasvatuksen palvelusihteeri
Mervi Heiliö
+35840 335 4654
mervi.heilio@akaa.fi.

 

Tehtäväalueen vastaava

Varhaiskasvatuspäällikkö
Killi Jokila
+35840 335 3512
killi.jokila@akaa.fi

(myös yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta ja ohjaus)