Aamu- ja iltapäivätoiminta - Akaan kaupunki

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Akaan kaupunki järjestää perusopetuslain mukaista esikoululaisten ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Toiminta on tarkoitettu pääsääntöisesti esikoululaisille sekä 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille.

Hakuaika tulevan lukuvuoden toimintaan on 15.4.2024 saakka.

Hakeminen

 • hakemuslomake löytyy Wilmasta
 • toimintapaikkaa voi hakea myös kesken toimintakauden
 • toimintaan on haettava vähintään kaksi viikkoa ennen aloituspäivää

Tavoitteet

 • kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen
 • turvallisen, monipuolisen ja toiminnallisen ajan järjestäminen aamulla ennen kouluun menoa sekä välittömästi koulupäivän jälkeen
 • aktiivisen toiminnan vastapainoksi on mahdollisuus läksyjen lukuun, lepoon ja rauhoittumiseen

Toiminta-aika

 • aamutoimintaa järjestetään pääsääntöisesti klo 6.30 alkaen ja iltapäivätoimintaa klo 17 saakka
 • toimintaa järjestetään koulujen työpäivinä maanantaista perjantaihin
 • syys-, joulu-, talvi- ja kesäloman aikaan toimintaa ei järjestetä, esikoululaisille toiminta järjestetään loma-aikoina keskitetysti tarpeen mukaan

Mitä aamu- ja iltapäivätoiminnassa tehdään?

 • toimintaa ohjaa valtakunnalliset opetushallituksen hyväksymät perusteet sekä kuntakohtainen toimintasuunnitelma
 • lisäksi jokaisessa toimipaikassa on oma päivärytmi ja viikko-ohjelma
 • yhdistellään vapaata leikkiä ja ohjattua toimintaa aikuisen valvonnassa ja ohjauksessa
 • ohjatut toimintatuokiot sisältävät mm. liikuntaa, kädentaitoja, musiikkia, leivontaa ja luovaa ilmaisua. Ohjattuun toimintaan osallistuminen on lapselle vapaaehtoista
 • retkistä ja tapahtumista ilmoitetaan aina erikseen
 • iltapäivän aikana lapsilla on mahdollisuus läksyjentekoon. Päävastuu läksyistä on kuitenkin aina vanhemmilla.
 • aamupäivätoiminta on rauhallista yhdessäoloa ja valmistautumista koulupäivään. Aamutoiminnassa esikoululaisille tarjotaan aamupala, koululaiset voivat ottaa omat eväät mukaan. Iltapäivätoiminnassa tarjotaan kaikille välipala.