Ympäristöpalvelut - Akaan kaupunki

Ympäristöpalvelut

Ympäristönsuojelu

Puhdas ympäristö, monimuotoinen luonto ja hyvät virkistysmahdollisuudet ovat tärkeitä asukkaiden hyvinvoinnin edistäjiä.

Ympäristönsuojelun tehtävät jaetaan ympäristönsuojelun yleistehtäviin ja erityistehtäviin. Yleiset tehtävät ovat neuvonta ja ohjeistus, ympäristön tilan seuranta sekä ympäristön tilan ja luonnonsuojelun edistäminen alueella. Erityistehtäviä ovat ympäristönsuojelun lupa- ja valvontatehtävät, joita ovat pääasiassa ympäristönsuojelu-, jäte-, maa-aines-, vesihuolto- ja vesilain sekä maastoliikenne- ja vesiliikennelain mukaiset tehtävät.

Valkeakosken kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta toimii myös Akaan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena.

Valkeakosken kaupungin ympäristönsuojelun sivuilta löydät tietoa ympäristönsuojelun tehtäväkenttään liittyen.

 

Ympäristöterveys

Tampere vastaa Akaan ympäristöterveyspalvelujen järjestämisestä. Palveluihin kuuluvat ympäristöterveydenhuolto sekä eläinlääkintähuolto.

Alueen terveydensuojeluviranomaisena toimii Tampereen kaupungin Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta.

Lue lisää Tampereen kaupungin Ympäristöterveysyksikön sivuilta