Ympäristöpalvelut

Ympäristönsuojelu

Akaan kaupunki ostaa ympäristönsuojelun palvelut Valkeakosken kaupungilta.
Valkeakosken kaupungin ympäristöpalveluiden toiminta-alueena on Akaa, Urjala ja Valkeakoski. Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Valkeakosken kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto.

Lue lisää Valkeakosken kaupungin ympäristönsuojelun sivuilta

Ympäristöterveys

Tampere vastaa Akaan ympäristöterveyspalvelujen järjestämisestä. Palveluihin kuuluvat ympäristöterveydenhuolto sekä eläinlääkintähuolto.

Alueen terveydensuojeluviranomaisena toimii Tampereen kaupungin Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta.

Lue lisää Tampereen kaupungin terveydensuojelun sivuilta

Lue lisää Tampereen kaupungin elintarvikevalvonnan ja ympäristöterveyden sivuilta