Infra

Akaan kaupunki huolehtii julkisten piha- ja liikennealueiden alueiden kunnossapidosta. Piha-alueisiin kuuluvat kiinteistöjen, kuten koulujen, päiväkotien ja hoitolaitosten pihat.

Tontin omistajalla on velvollisuus huolehtia tontin ja tien välisen rajan siisteydestä. Näin pidämme yhdessä kaupunkikuvan siistinä.

Tiet ja yleiset alueet

Teiden kunnossapidosta vastaa joko Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus tai Akaan kaupunki riippuen siitä, kummalle vastuu kuuluu. Yksityisteiden kunnossapidosta vastaa yksityinen tiekunta.

Kesä- ja talvihoito

Kunnossapitoon sisältyy erilaiset kesä- ja talvityöt. Liikenneverkostoa on 230 kilometriä, josta osa kunnossapidosta ulkoistettu yksityisille toimijoille.

Liikenneviheralueilla kunnossapitoon kuuluu nurmien leikkuu sekä puiden ja pensaiden hoito. Liikennevihreän hoito vaikuttaa koko kaupungin yleiskuvaan, mutta on myös tärkeää liikenneturvallisuuden kannalta.