Infra - Akaan kaupunki

Infra

Akaan kaupunki huolehtii julkisten piha- ja liikennealueiden alueiden kunnossapidosta. Piha-alueisiin kuuluvat kiinteistöjen, kuten koulujen, päiväkotien ja hoitolaitosten pihat.

Paras keino palautteen eteenpäinviemiseksi on kirjata asia ilmoita viasta- palveluun.

Tontin omistajalla on velvollisuus huolehtia tontin ja tien välisen rajan siisteydestä. Näin pidämme yhdessä kaupunkikuvan siistinä.

Tiet ja yleiset alueet

Teiden kunnossapidosta vastaa joko Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus tai Akaan kaupunki riippuen siitä, kummalle vastuu kuuluu. Yksityisteiden kunnossapidosta vastaa yksityinen tiekunta.

Kesä- ja talvihoito

Kunnossapitoon sisältyy erilaiset kesä- ja talvityöt. Liikenneverkostoa on 230 kilometriä, josta osa kunnossapidosta ulkoistettu yksityisille toimijoille.

Liikenneviheralueilla kunnossapitoon kuuluu nurmien leikkuu sekä puiden ja pensaiden hoito. Liikennevihreän hoito vaikuttaa koko kaupungin yleiskuvaan, mutta on myös tärkeää liikenneturvallisuuden kannalta.

Talvikunnossapito

Toijalan kadut

Kunnossapitoalueista 1,2 ja 3 vastaa Akaan Maanrakennus & Vesijohtosaneeraus Oy, puh. 0400 928 549
Kunnossapitoalueista 4, 5, 6, 7 ja 8 vastaa Akaan kaupunki, http://vikailmoitukset.akaa.fi/eFeedback

Alue 1 (Toijala)
Alue 2 (Toijala)
Alue 3 (Toijala)
Alue 4 (Toijala)
Alue 5 (Toijala)
Alue 6 (Toijala)
Alue 7 (Toijala)
Alue 8 (Toijala)

Viialan kadut

Kunnossapitoalueista 1,2, 4 ja 5 vastaa Maansiirtoliike Holma Oy, puh. 0400 917 280
Kunnossapitoalueesta 3 vastaa Akaan kaupunki, http://vikailmoitukset.akaa.fi/eFeedback

Alue 1 (Viiala)
Alue 2 (Viiala)
Alue 3 (Viiala)
Alue 4 (Viiala)
Alue 5 (Viiala)

Kylmäkosken kadut

Kunnossapitoalueesta vastaa SP Konetyö Oy, puh. 044 244 8315

Kylmäkosken alue

Kiinteistöt

Toijala

Kunnossapitoalueesta vastaa Akaan Maanrakennus & Vesijohtosaneeraus Oy, puh. 0400 928 549

Kohteet (Toijala)

Viiala

Kunnossapitoalueesta vastaa Viialan Kiinteistöhuolto Oy, puh. 0400 239 783

Kohteet (Viiala)

Kylmäkoski

Kunnossapitoalueesta vastaa Akaan Maanrakennus & Vesijohtosaneeraus Oy, puh. 0400 928 549

Kohteet (Kylmäkoski)