Koulukuljetukset - Akaan kaupunki

Koulukuljetukset

Perusopetuslain (628/1998) 32 §:n mukaan perusopetusta, lisäopetusta ja esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen silloin, kun koulumatka on viittä kilometriä pidempi.

Esioppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetusetuun kotoa suoraan esiopetukseen tai varhaiskasvatuksesta esiopetukseen. Maksuton kuljetusetuus ei koske kuljetusta kotoa varhaiskasvatukseen tai varhaiskasvatuksesta kotiin.

Koulumatka

Oppilaan varsinaisella koulumatkalla tarkoitetaan oppilaan päivittäistä kodin ja koulun välistä matkaa, jonka oppilas kulkee mennessään kouluun lyhyintä, jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä ympäri vuoden olevaa tietä pitkin. Kotiosoite on väestörekisteriin oppilaalle merkitty osoite. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää kuljetusta muusta kuin väestörekisteriin merkitystä osoitteesta.

Kunta voi myöntää harkinnanvaraisen maksullisen oppilaskuljetuksen säännöllisestä toisesta osoitteesta, jos osoite on kunnan järjestämän kuljetusreitin varrella ja reitillä liikennöivässä autossa on tilaa.

Harkinnanvaraisiin kuljetuksiin voi hakea vuosittain pääsääntöisesti huhtikuun loppuun mennessä. Harkinnanvaraiset kuljetukset vahvistetaan viimeistään elokuussa koulun alkuun mennessä.