Rakennusvalvonta - Akaan kaupunki

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on maankäyttö- ja rakennuslain määräämää viranomaistoimintaa. Rakennusvalvonnan mukaisella lupamenettelyllä varmistetaan, että rakennukset täyttävät lujuuden, turvallisuuden ja terveellisyyden vaatimukset. Lisäksi valvonta ohjaa kaavoituksen toteutumista niin, että rakennukset soveltuvat ympäristöönsä ja ovat asemakaavan mukaisia. Lupien lisäksi rakennusvalvonta suorittaa niihin liittyviä katselmuksia, antaa ohjeita ja neuvoo rakentajia.

Laitattehan rakentamiseen liittyvät kyselyt Lupapisteen kautta, niin kysymyksenne saavuttavat oikean henkilön helpoiten.

Rakennusvalvonta on oikea osoite silloin, kun kaipaat tietoa mm.

  • rakennusluvista
  • toimenpideluvista ja -ilmoituksista
  • rakentamismääräyksistä
  • rakennussuojeluasioista
  • kaupunkikuva-asioista
  • maisematyöluvista
  • piirustuksista ja muista lupa-asiakirjoista

Vuoden 2024 aikana rakennus- ja toimenpidelupapäätöksiä tehdään pääosin tiistaisin seuraavan aikataulun mukaan:

23.4, 7.5, 17.5, 4.6, 18.6, 2.7, 13.8, 27.8, 10.9, 24.9, 8.10, 22.10, 5.11, 19.11, 3.12, 17.12.

Muutokset mahdollisia.

Maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö on oikea osoite silloin, kun kaipaat tietoa mm.

  • poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuista

Akaan kaupungin rakennusvalvontaviranomainen on elinvoimalautakunta, jonka puheenjohtajana toimii Harri Rantala.