Rakennusvalvonta - Akaan kaupunki

Rakennusvalvonta

Talvilomaviikko vaikuttaa rakennusvalvonnan asiakaspalveluun. Rakennusvalvonnassa ei tehdä 27.2.2023 – 5.3.2023 lupapäätöksiä eikä kuulutuksia. Rakennusvalvonnan palveluissa saattaa kyseisellä viikolla olla viivettä. Pyydämme asiakkaita lähettämään rakentamiseen liittyvät kyselyt Lupapisteen kautta, niin kysymyksenne ovat paikalla olevan rakennusvalvonnan henkilöstön vastattavissa.

Rakennusvalvonta on maankäyttö- ja rakennuslain määräämää viranomaistoimintaa. Rakennusvalvonnan mukaisella lupamenettelyllä varmistetaan, että rakennukset täyttävät lujuuden, turvallisuuden ja terveellisyyden vaatimukset. Lisäksi valvonta ohjaa kaavoituksen toteutumista niin että rakennukset soveltuvat ympäristöönsä ja ovat asemakaavan mukaisia. Lupien lisäksi rakennusvalvonta suorittaa niihin liittyviä katselmuksia, antaa ohjeita ja neuvoo rakentajia.

Rakennusvalvontatoimisto on oikea osoite silloin, kun kaipaat tietoa mm.

  • rakennusluvista
  • toimenpideluvista ja -ilmoituksista
  • rakentamismääräyksistä
  • rakennussuojeluasioista
  • kaupunkikuva-asioista
  • maisematyöluvista
  • piirustuksista ja muista lupa-asiakirjoista

Maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö on oikea osoite silloin, kun kaipaat tietoa mm.

  • poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuista

Akaan kaupungin rakennusvalvontaviranomainen on elinvoimalautakunta, jonka puheenjohtajana on Harri Rantala.

Tilanne rakennusvalvonnassamme on väliaikaisesti ruuhkautunut henkilöstövaihdoksista ja henkilöstövajauksestamme johtuen.