Rakennusvalvonta - Akaan kaupunki

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan aukiolo joulun aikaan

Rakennusvalvonta on joulutauolla 20.12.2021. – 31.12.2021. Lupapäätöksiä tehdään jälleen vuodenvaihteen jälkeen 11.1.2022.

 

Rakennusvalvonta on maankäyttö- ja rakennuslain määräämää viranomaistoimintaa. Rakennusvalvonnan mukaisella lupamenettelyllä varmistetaan, että rakennukset täyttävät lujuuden, turvallisuuden ja terveellisyyden vaatimukset. Lisäksi valvonta ohjaa kaavoituksen toteutumista niin että rakennukset soveltuvat ympäristöönsä ja ovat asemakaavan mukaisia. Lupien lisäksi rakennusvalvonta suorittaa niihin liittyviä katselmuksia, antaa ohjeita ja neuvoo rakentajia.

Rakennusvalvontatoimisto on oikea osoite silloin, kun kaipaat tietoa mm.

  • rakennusluvista
  • toimenpideluvista ja -ilmoituksista
  • rakentamismääräyksistä
  • rakennussuojeluasioista
  • kaupunkikuva-asioista
  • maisematyöluvista
  • piirustuksista ja muista lupa-asiakirjoista

 

Kaavoitus on oikea osoite silloin, kun kaipaat tietoa mm.

  • poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuista

 

Akaan kaupungin rakennusvalvontaviranomainen on elinvoimalautakunta, jonka puheenjohtajana on Harri Rantala.

 

Tilanne rakennusvalvonnassamme on väliaikaisesti ruuhkautunut henkilöstö vaihdoksista ja henkilöstövajauksestamme johtuen.