Rakennusvalvonta - Akaan kaupunki

Rakennusvalvonta

Tilanne rakennusvalvonnassamme on väliaikaisesti ruuhkautunut.

Laitattehan rakentamiseen liittyvät kyselyt Lupapisteen kautta, niin kysymyksenne ovat paikalla olevan rakennusvalvonnan henkilöstön vastattavissa.

Rakennusvalvonta on maankäyttö- ja rakennuslain määräämää viranomaistoimintaa. Rakennusvalvonnan mukaisella lupamenettelyllä varmistetaan, että rakennukset täyttävät lujuuden, turvallisuuden ja terveellisyyden vaatimukset. Lisäksi valvonta ohjaa kaavoituksen toteutumista niin että rakennukset soveltuvat ympäristöönsä ja ovat asemakaavan mukaisia. Lupien lisäksi rakennusvalvonta suorittaa niihin liittyviä katselmuksia, antaa ohjeita ja neuvoo rakentajia.

Rakennusvalvonta on oikea osoite silloin, kun kaipaat tietoa mm.

  • rakennusluvista
  • toimenpideluvista ja -ilmoituksista
  • rakentamismääräyksistä
  • rakennussuojeluasioista
  • kaupunkikuva-asioista
  • maisematyöluvista
  • piirustuksista ja muista lupa-asiakirjoista

Maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö on oikea osoite silloin, kun kaipaat tietoa mm.

  • poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuista

Akaan kaupungin rakennusvalvontaviranomainen on elinvoimalautakunta, jonka puheenjohtajana on Harri Rantala.