Päätöksenteko - Akaan kaupunki

Päätöksenteko

Valtuusto vastaan kaupungin toiminnasta ja taloudesta, käyttää kaupungin päätösvaltaa ja siirtää päätösvaltaa hallintosäännön määräyksillä.

Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Akaan kaupungin johtaminen perustuu kaupunkistrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon ja muihin valtuuston päätöksiin.

Kaikkien kaupungin toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat löytyvät sivun oikeassa reunassa näkyvän linkin takaa.