Akaa paransi energiatehokkuuttaan – säästöä kertyi 234 MWh vuonna 2022 - Akaan kaupunki

Akaa paransi energiatehokkuuttaan – säästöä kertyi 234 MWh vuonna 2022

Energiatehokkuuden parantamiseen sitoutunut Akaan kaupunki vähensi energiankulutustaan 234 MWh vuoden 2022 aikana. Energiakriisin seurauksena Akaassa kiinnitettiin entistä enemmän huomiota energian säästämiseen, vaikka työtä on tehty jo ennen tätäkin tavoitteellisesti. Akaa on Hinku-kuntana sitoutunut vähentämään alueensa kasvihuonepäästöjä 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Hyvässä vauhdissa oleva ilmastotyö jatkuu muun muassa ilmastokumppanuusverkoston sekä ilmasto- ja ympäristökasvatuksen kehittämisellä.

Kaupungin energiatehokkuutta lisääviin toimenpiteisiin kuului muun muassa kaukolämmön lämmönvaihtimen uusiminen, led-valaistuksen lisääminen ja energiatehokkaampien kiinteistöjen rakentaminen. Energiamäärän vähentyminen 234 MWh:lla vastaa noin 50 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta ja 106 tonnin hiilidioksidipäästöjen vähenemää, mikä vastaa noin 18 matkaa maapallon ympäri bensakäyttöisellä henkilöautolla.

Kaupungin energiatehokkuustoimenpiteitä raportoidaan vuosittain kunta-alan energiatehokkuussopimukseen.

Kesäkuussa 2022 hyväksytyn kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti Akaa pyrkii hiilineutraaliuden lisäksi kestävään ja viisaaseen resurssien käyttöön sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen.

Ilmastokumppaneita ja -kasvatusta

Kaupunki on mukana useissa ilmastotyötä edistävissä hankkeissa. Akaa hallinnoi elokuussa 2022 alkanutta ympäristöministeriön rahoittamaa Etelä- ja Lounais-Pirkanmaan ilmastoekosysteemi -hanketta, jossa rakennetaan yrityksille ja organisaatioille suunnattu ilmastokumppanuusverkosto. Opetushallituksen rahoittamassa Etelä-Pirkanmaan ilmasto- ja ympäristökasvatuksen polku- hankkeessa puolestaan luodaan kokonaisvaltainen ja ikätasoisesti etenevä malli perusopetuksen ilmasto- ja ympäristökasvatukseen. Kulma2-hankkeessa puolestaan laskettiin kulutukseen perustuvia kasvihuonekaasupäästöjä.

Marraskuussa 2022 päättyneen Hiilineutraali Etelä Pirkanmaa 2030 eli HEP2030 -hankkeen aikana luotiin Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken yhteinen ilmastojohtamisen toimintamalli sekä järjestettiin koulutuksia ja työpajoja kuntaorganisaatioiden henkilöstölle. Lisäksi tuotettiin ja jaettiin tietoa ilmastotyöstä kuntalaisille ja alueen yrityksille.

Ilmastovahti kertoo toimenpiteistä

Kesäkuussa 2022 otettiin käyttöön Akaan ilmastovahti -palvelu, jota hyödynnetään ilmastotyön seurannassa, raportoinnissa ja viestinnässä. Etelä-Pirkanmaalla jatkaa neljän kunnan yhteinen ilmastoasiantuntija, jonka tehtäviin kuuluu ilmastotyön tukeminen, raportointi ja kehittäminen.

Akaan kaupunki osallistui viime vuonna valtakunnallisiin kampanjoihin, kuten Energiansäästöviikkoon ja Astetta alemmas -kampanjaan, joilla kannustettiin energiansäästötoimiin ja viestittiin kaupungin energiansäästötoimista aktiivisesti. Lisäksi sivistystoimi panosti ympäristökasvatukseen osana opetus- ja kasvatustehtävää.

Kaupungin ilmasto- ja ympäristötoimenpiteitä ja niiden edistymistä voi seurata Akaan ilmastovahti-palvelussa

Voit myös käydä jättämässä oman ideasi kaupungin ilmastotyön kehittämiseksi verkkosivuillamme