Akaan arvokkaat luontokohteet yksiin kansiin - Akaan kaupunki

Akaan arvokkaat luontokohteet yksiin kansiin

Akaassa tehtiin kesän 2020 aikana selvitys alueen arvokkaista luontokohteista. Selvitys on nyt valmistunut ja sen tuloksena on syntynyt julkaisu Akaan arvokkaat luontokohteet.

Selvityksen tavoitteena oli saada päivitettyä tietoa alueen luontokohteiden tilanteesta. Tiedot ovat hyödynnettävissä tausta-aineistona viranomaiskäytössä esimerkiksi maankäytön suunnittelussa ja maan- ja metsänomistajien keskuudessa vaikkapa metsänhoidon suunnittelussa. Lisäksi se toimii tietopakettina kaikille alueen luonnosta ja siellä retkeilystä kiinnostuneille.

Luontokohdeselvityksen on toteuttanut ja julkaisun sisällön on laatinut hortonomi, luontoharrastaja Kari Järventausta.

Selvityksen pohja-aineistona on Tampereen seutukaavaliiton ja Toijalan kaupungin vuosina 1987 ja 1995 tekemät luontokohdeselvitykset sekä myöhemmin tehdyt luonnonsuojelualueiden ja arvokkaiden luontotyyppien rauhoitus- ja rajauspäätökset.

Inventoinnin toimeksiantaja on ollut Akaan kaupunkikehitystoimi. Työtä on tukenut Valkeakosken kaupungin ympäristönsuojelu.

Julkaisua, jossa esitellään 41 luontokohdetta, myydään Akaan pääkirjastossa Toijalassa ja Viialan kirjasto Vilkussa 15 euron kappalehintaan.

Lisätietoja:

Kari Järventausta, puh. 040 765 5551, juhani01@hotmail.com

akaan arvokkaat luontokohteet-kirja pöydällä