Akaan lukio kiinnosti kevään yhteishaussa - Akaan kaupunki

Akaan lukio kiinnosti kevään yhteishaussa

Akaan lukion suosio kevään yhteishaussa kasvoi selvästi, kun verrataan hakijamääriä viimeisen viiden vuoden ajalta.

Akaalaisista ysiluokkalaisista 40 prosenttia asetti Akaan lukion ensimmäiseksi hakutoiveekseen. Toijalan yhteiskoulun opiskelijoiden keskuudessa paikallinen lukio oli ensisijainen kohde 58 prosentilla hakijoista, kun taas Viialan yhtenäiskoulussa vastaava määrä oli 20 prosenttia.

Yhteensä ensimmäiseksi hakutoiveekseen Akaan lukion asetti 51 hakijaa.

– Minua ilahduttaa erityisesti se, että viimeisen viiden vuoden ajalta Akaan lukio oli suosituin hakukohde lukioista sekä Toijalan yhteiskoulussa että Viialan yhtenäiskoulussa. Lisäksi niiden oppilaiden määrä, jotka asettivat Akaan lukion ensimmäiseksi hakutoiveekseen, oli aiempia vuosia korkeampi, Akaan lukion rehtori Juha Alenius sanoo.

Akaan lukioon hakeneiden joukossa on muutama oppilas Tampereelta sekä muualta Akaan ulkopuolelta.

Rehtori Juha Aleniuksen mukaan vaikuttaa siltä, että aloittavien opiskelijoiden määrä tulee nousemaan noin 10 hengellä ensi lukuvuotena.

Yhteishaun tulokset valmistuvat 15.6.2023. Silloin varmistuu myös Akaan lukiossa aloittavien opiskelijoiden lopullinen lukumäärä.