Akaan Toijalan kouluverkon uudistaminen etenee - Akaan kaupunki

Akaan Toijalan kouluverkon uudistaminen etenee

Akaassa Toijalan kouluverkon uudistaminen etenee sekä pohjoisen että eteläisen puolen osalta. Akaan valtuusto hyväksyi kokouksessaan 28.9. niin sanotun Nappilan pienten koulun tarkentuneen kustannusarvion. Seuraavana vuorossa on kilpailutuksen valmistelu ja tavoitteena on, että koulun rakentamistyöt saadaan käyntiin Toijalan vanhan terveyskeskuksen tontille viimeistään kevään 2024 aikana, jolloin valmista voisi olla syksyllä 2025.

Koulun sijainti varmistunee lähikuukausien aikana. Elinvoimalautakunta käsitteli kokouksessaan 24.8.2022 Pohjois-Toijalan alakoulun asemakaavan muutosta asettaen kaavaluonnoksen nähtäville. Akaan kaupunki odottaa saavansa pian viranomaisten lausunnot kaavaan ja siihen, saako Toijalan vanhan terveyskeskuksen purkaa.

Sivistysjohtaja Tero Kuusisto kiittää hankkeen valmistelua ja erityisesti koulujen edustajien osallistamista hankesuunnitelman työstämiseen.

”Työskentelyyn osallistuneiden palautteet ovat olleet hyvin positiivisia koskien erityisesti opetustoiminnallisuuden huomioimista. Kiitän koulun hankesuunnitteluun osallistuneita eri toimialojen edustajia, luottamushenkilöitä ja yhteistyöyrityksiä hyvästä hankesuunnitelmasta”, Kuusisto sanoo.

Eteläiseen Toijalaan neljä kouluvaihtoehtoa

Etelä-Toijalan kouluverkon kehittäminen on niin ikään etenemässä. Tarkemmassa jatkovalmistelussa on neljä eri vaihtoehtoa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa 0-6-luokille rakennettaisiin Arvo Ylpön koulun korvaava uusi koulu ja Toijalan yhteiskoulu peruskorjattaisiin. Toisessa vaihtoehdossa Toijalan yhteiskoulu muutettaisiin ja laajennettaisiin 0-9-luokkien yhtenäiskouluksi ja lukio muuttaisi uudistiloihin. Kolmannessa vaihtoehdossa 0-9-luokille rakennettaisiin uusi yhtenäiskoulu ja lukio muuttaisi uudistiloihin. Neljännessä vaihtoehdossa rakennettaisiin kokonaan uusi 0-9-luokkien yhtenäiskoulu- ja lukiokokonaisuus.

Ennen päätöksentekoa kaupunki järjestää kuntalaisten kuulemistilaisuuden.

”Akaassa on tehty Viialan ja Kylmäkosken taajamien kouluverkkoratkaisut. Pian pääsemme linjaamaan Toijalan koulujen tulevaisuutta toisenkin vaiheen osalta. Tavoitteena on löytää tarkoituksenmukainen ja taloudellinen ratkaisu, jolla turvataan moderni ja toimiva oppimisympäristö huomioiden tuleva lapsimäärän kehitys. Uudistuva kouluverkkomme on tärkeä vetovoimatekijämme”, päättää Akaan kaupunginjohtaja Antti Peltola.

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335

sivistysjohtaja Tero Kuusisto, puh. 040 335 3377