Akaan Toijalan Sataman yleisilmettä ja toimivuutta parannetaan - Akaan kaupunki

Akaan Toijalan Sataman yleisilmettä ja toimivuutta parannetaan

Akaan kaupungin kärkihankkeisiin kuuluvan Toijalan Sataman alueen kehittäminen on edennyt toteutusvaiheeseen.

Sataman alueella on aloitettu toimenpiteitä, joiden avulla alueen yleisilmettä ja käytännön toimivuutta parannetaan tulevaksi kesäksi. Samalla halutaan luoda uusia edellytyksiä myös matkailuliiketoiminnalle. Tavoitteena on lisätä alueen houkuttelevuutta ja mahdollistaa alueen laaja-alainen harrastus- ja virkistyskäyttö.

Alueella on valmistauduttu muun muassa padel-kenttien, rantaravintolan ja minigolfradan tuloon. Näiden osalta maanrakennustyöt ovat käynnissä tai valmistumassa. Lisäksi pääosin lahoa puustoa on kaadettu.

Työt jatkuvat uusien pysäköintipaikkojen rakentamisella sekä autoilijoille että pyöräilijöille. Satamaan johtavaa tietä kunnostetaan ja suunnitelmassa on myös Kangassaarentien siirto tulevaisuudessa, jolloin vapautuva alue saadaan kevyen liikenteen ja virkistystoiminnan käyttöön. Myös uutta puustoa tullaan istuttamaan.

Yleissuunnitelma tehty kaavan pohjalta

Sataman alueella on voimassaoleva kaava, jonka pohjalta Akaan kaupunki on laatinut alueen yleissuunnitelman. Siinä tarkasteltiin alueen nykytilannetta ja suunnittelun lähtökohtia maiseman ja luontoarvojen, virkistyksen ja palveluiden sekä liikenteen osalta.

– Yleissuunnitelmalla on haluttu varmistaa, että Sataman tulevat toiminnot sopivat yhteen ja istuvat ympäristöön kokonaisuutena. Suunnitelma antaa väljyyttä tulevaa kehittämistä varten. Jatkokehittämiseen toivotaan ideoita niin asukkailta, yrittäjiltä kuin matkailijoiltakin, kertoo Akaan kaupungin va. kaupunkikehitysjohtaja Jari Jokinen.

Palautetta Sataman uudistuksesta voi lähettää kaupungin nettisivujen kautta osoitteessa www.akaa.fi/palaute

Lue lisää uudistuvasta Satamasta ja sen palveluista

Toijalan sataman karttakuva

Avaa tästä isompi kuva sataman yleissuunnitelmasta (pdf)