Akaan ympäristönsuojelumääräykset päivitetty - Akaan kaupunki

Akaan ympäristönsuojelumääräykset päivitetty

Päivitetyt Akaan ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 1.12.2021. Ympäristönsuojelumääräyksissä annetaan ympäristönsuojelulakia täydentäviä määräyksiä vastaavasti kuin rakennusjärjestyksellä tai jätehuoltomääräyksillä.

Ympäristönsuojelumääräykset koskevat kotitalouksien jätevesien käsittelyä, kemikaalien säilytystä, kunnossa- ja puhtaanapitotöiden pölyhaittoja, tilapäistä melua aiheuttavien tapahtumien ilmoitusvelvollisuudesta ja jätteen hyödyntämisessä maanrakentamisessa.

Päivityksessä määräysten sanamuotoja on selkeytetty ja joitakin tarkennuksia on käytännön kokemuksen perusteella jätetty pois. Jätevesienkäsittelyä koskevia määräyksiä on tarkistettu nykyisen haja-asutuksen jätevesilainsäädännön mukaisesti. Uutena kokonaisuutena ympäristönsuojelumääräyksiin on lisätty jätteen hyödyntäminen maanrakentamisesta, joka mahdollistaa pienessäkin mittakaavassa tutkitun betoni- ja tiilimurskan, rengasrouheen ja asfalttimurskeen käytön korvaamassa neitseellisiä maa-aineksia.

 

Metsämaisema kuvattuna taivaalta käsin