Avi teki päätöksen sulkutoimien jatkamisesta - Akaan kaupunki

Avi teki päätöksen sulkutoimien jatkamisesta

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen, jonka mukaan koronarajoituksia jatketaan Pirkanmaalla 4.2.2022 asti.

Kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty 4.2.2022 asti. Määräys ei koske yksityistilaisuuksia.

Harrastus- ja virkistystilat pidetään suljettuina 4.2.2022 saakka. Määräys koskee joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan ja kontaktilajien harrastamiseen käytettäviä sisätiloja, yleisiä saunoja ja uimahalleja sekä tanssiin, kuorolauluun ja harrastajateatteriin käytettäviä tiloja. Esimerkiksi kuntosalit saavat edelleen olla auki.

Sisäliikuntatilat voivat olla ammattiurheilijoiden, vuonna 2003 ja myöhemmin syntyneiden ohjatun harrastustoiminnan ja koululiikunnan käytössä.

Lisäksi Avi määräsi, että tilojen käytöstä vastaavien toimijoiden on ehkäistävä lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä itse määrittelemillään toimenpiteillä 22.1. – 20.2.2022. Toimia voivat olla esimerkiksi asiakasmäärien rajaus, asiakkaiden saapumisen porrastaminen tai asiakaspaikkojen sijoittelu väljästi. Toimijan tulee kirjata toimet suunnitelmaan, joka on asiakkaiden nähtävillä.

Akaan kaupunki noudattaa Avin määräyksiä. Kaupungin kuntosaleilla voi olla korkeintaan 10 henkilöä kerrallaan. Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä antoi tällä viikolla suosituksen, jonka mukaan lasten ja nuorten ottelu- ja turnaustoimintaa ei tule järjestää sisätiloissa tammikuun aikana. Kaupungin tiloja ei saa käyttää lasten ja nuorten ottelu- ja turnaustoimintaan rajoitusaikana.

Lisätietoja Avin tiedotteesta