Biojätteiden kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus - Akaan kaupunki

Biojätteiden kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus

Uuden jätelain mukaan kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteiden kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus. Kompostointi-ilmoitus koskee kaikkia asuinkiinteistöjä, niin vapaa-ajan asuntoja kuin vakituisiakin asuntoja, myös taloyhtiöitä. Jos  kiinteistöllä on elintarvikejätteille tarkoitettu kompostori, pitää sen käytöstä ilmoittaa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätelautakunnalle. Jos kiinteistöllä kompostoidaan vain puutarhajätettä, ei ilmoitusta tarvitse tehdä.

Ilmoituksen voi tehdä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätelautakunnan nettisivuilla Asioin-palvelussa. Myös Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n sivuilla on mahdollista täyttää ilmoitus.

Kompostointia koskevat tiedot on annettava jätehuoltoviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa kompostoinnin aloittamisesta.

Jos kiinteistö haluaa pidentää sekajäteastian tyhjennysväliä esimerkiksi 12 viikkoon, on kiinteistöllä oltava kompostori tai biojätteen erilliskeräys. Loimi-Hämeen Jätehuolto kerää Akaan seudulla biojätteet, joten biojäteastiasta kiinnostuneet kiinteistöt voivat olla yhteydessä Loimi-Hämeen Jätehuoltoon.

Kompostointi vapaaehtoista Akaan kiinteistöille

Kompostointi-ilmoituksesta säädetään uudistuneessa jätelaissa. Kompostointi ja biojäteastian hankkiminen on myös jatkossa vapaaehtoista Akaan kaikille kiinteistöille.

Vapaaehtoisuus perustuu siihen, että Akaan keskusalueella ei asu yli 10 000 asukasta, vaikka kaupungissa kokonaisuudessaan väkiluku ylittää määritetyn rajan.