Eristyspäätöksestä luovutaan Pirkanmaalla - Akaan kaupunki

Eristyspäätöksestä luovutaan Pirkanmaalla

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on tänään tiedottanut, että Pirkanmaalla luovutaan koronaan sairastuneiden tartuntatautilain mukaisesta eristämisestä.  Karanteenin asettamisesta koronavirukselle altistumisen vuoksi luovuttiin jo aikaisemmin. Sairaanhoitopiiri katsoo, että eristykseen tai karanteeniin asettamisen merkitys epidemian rajoittamiseksi on heikentynyt. Myös laajasta tartunnanjäljityksestä luovutaan; jäljitys keskitetään terveydenhuollon yksiköihin, hoivalaitoksiin ja riskiryhmien asumisyksiköihin.

Koronavirustapaukset ovat lisääntyneet voimakkaasti viime viikkojen aikana, ja tartunnanjäljitykseen on kertynyt merkittävää viivettä Pirkanmaalla. Toisaalta aiempaa suurempi osa tartunnoista ei tule myöskään tartuntatautiviranomaisten tietoon. Näin ollen sairaanhoitopiiri on linjannut, että tartunnanjäljityksellä ei enää pystytä merkittävästi estämään viruksen leviämistä väestössä ja sitä supistetaan.

Koronaan sairastuneiden ja altistuneiden suositellaan toimivan omatoimisesti tartuntariskin vähentämiseksi. Koronaan sairastuneelle suositellaan edelleen omaehtoista oireiden alusta alkavaa vähintään 5 vuorokauden sairauspoissaoloa. Sairastuneen pitää jatkossa itse ilmoittaa työnantajalleen ja informoida mahdollisia altistuneita. Eristyspäätöksiä ei enää tehdä.

Oireeton altistunut voi mennä töihin ja kouluun

Koronavirusinfektiolle altistunut oireeton henkilö voi jatkaa töissään ja opiskeluissaan normaalisti. Oireettomankin altistuneen tulee välttää tarpeettomia sosiaalisia kontakteja viikon ajan altistuksen jälkeen, ja käyttää työ- tai opiskelupaikkakontakteissa maskia, sekä noudattaa tarkasti käsihygieniaa. Jos hänellä ilmenee koronavirusinfektioon sopivia oireita, hänen tulee viipymättä omaehtoisesti eristäytyä kotiin.

Koronavirus on tartuttavimmillaan 1-2 vuorokautta ennen oireiden alkua, sekä muutamana ensimmäisenä päivänä oireiden alettua. Viiden päivän eristyksen jälkeen henkilö voi palata töihin tai opiskelupaikkaansa, jos oireet ovat helpottaneet. Tällöinkin tulee noudattaa yleisiä maski- ja käsihygieniasuosituksia. Oireiden jatkuessa poissaoloa voidaan tarvittaessa jatkaa sairauslomana lääkärin arvion mukaan.

Tarpeesta korvata ansionmenetys ei synny perustetta määrätä henkilöä eristykseen. Myöskään työnantaja ei voi vaatia työntekijältä eristyspäätöstä. Ansionmenetykset tuleekin korvata ensisijaisesti muilla tavoin kuin tartuntataudeista vastaavan lääkärin hallinnollisella päätöksellä. Korvaavia käytäntöjä voivat olla esimerkiksi normaalit sairauspäivärahakäytännöt tai työntekijän laajennettu oikeus olla poissa omalla ilmoituksella. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee parhaillaan selvitystä, miten asia voitaisiin ratkaista.

Sinun ei tarvitse olla yhteydessä terveydenhuoltoon, mikäli vointisi on hyvä, mutta mikäli vointisi on huono, soita 116 117 tai hätätapauksessa 112.

Ennen 21.1.2022 asetetut eristykset ja karanteenit pysyvät voimassa, eikä tällä linjamuutoksella ole vaikutusta niihin.

Katso usein kysytyt kysymykset eristyksestä tays.fi.

Akaan kaupunki noudattaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin uusia linjauksia.

Lisätietoja:

Taysin nettisivut

Usein kysyttyjä kysymyksiä eristyksestä ja karanteenista Pshp:n sivuilla

Tartuntatautilaki

THL:n tilannearvio vuoden 2022 alussa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 5.1.2022

Kansallinen varautumissuunnitelma influenssapandemiaa varten, Sosiaali- ja terveysministeriö 2012