Harrastus- ja virkistystilat aukeavat lauantaina 5.2. - Akaan kaupunki

Harrastus- ja virkistystilat aukeavat lauantaina 5.2.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä harrastus- ja virkistystoimintaan käytettävät sisäliikuntatilat saavat avautua Pirkanmaalla 5.2.2022.

Myös kokoontumisia saa järjestää sisätiloissa 5.2. alkaen. Avin päätöksen mukaan sisätiloissa voidaan järjestää sellaisia yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joissa henkilömäärä on korkeintaan 50 % kyseisessä tilassa sallittujen henkilöiden enimmäismäärästä. Ulkona järjestettäviä yleisötilaisuuksia ei rajoiteta.

Alueella on kuitenkin 20.2.2022 asti voimassa tartuntalain 58 d pykälään perustuva päätös tilojen terveysturvallisesta käytöstä. Tilojen käyttö on järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä. Toimenpiteistä, joilla lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä ehkäistään, pitää tehdä kirjallinen suunnitelma. Suunnitelman täytyy olla tiloissa esillä siten, että asiakkaat ja toimintaan osallistuvat näkevät sen.

Avin päätöksen mukaisesti Akaan kaupungin sisäliikunta- ja virkistystilat avataan lauantaista alkaen. Myös avantosaunat ja pukukopit avataan asiakkaiden käyttöön. Kaupungin kokous- ja kokoontumistiloja voi vuokrata normaalisti.

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335
ma. perusturvajohtaja Elina Anttila, puh. 040 335 4270
vs. sivistysjohtaja Virve Jämsén, puh. 040 335 3377