Kokoontumissuositukset muuttuneet myös Pirkanmaalla - Akaan kaupunki

Kokoontumissuositukset muuttuneet myös Pirkanmaalla

Koronatilanne on entisestään helpottanut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Kahden viikon ilmaantuvuusluku oli viime viikon päättyessä 27 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Valtioneuvoston hybridistrategian suositukset yleisö- ja yksityistilaisuuksista ovat muuttuneet. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tiedottanut Pirkanmaata koskevista linjauksista.

Pirkanmaalla yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajoitetaan sisätiloissa 10 henkilöön ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa 50 henkilöön ajaksi 28.6.2021 asti. Jos terveysturvallisuuden varmistamiseksi noudatetaan THL:n ja OKM:n ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi, myös suurempia tilaisuuksia voi järjestää. Asiakkailla ja osallistujilla on oltava mahdollisuus käsien puhdistamiseen, heille annetaan toimintaohjeet mm. turvaväleistä ja käsien puhdistamisesta ja pintojen puhdistusta tehostetaan.

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä ei enää suosittele yksityistilaisuuksiin osallistujarajoitusta, mutta tilaisuudet on järjestettävä turvaohjeita noudattaen. Ohjausryhmä suosittelee, että vieraiden saapumis- ja lähtöajoista pidetään vieraskirjaa, jotta mahdollisessa altistumistilanteessa altistuneet pystytään jäljittämään.

Aikuisten sisäliikuntaa turvallisesti

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä on myös linjannut myös, että aikuisten sisäharrastuksia voidaan järjestää, jos turvaohjeita, kuten turvaväliä, pystytään noudattamaan. Sen sijaan aikuisten joukkue- ja kontaktiurheilulajit tulee sisätiloissa pitää edelleen tauolla.

Yleiset maski- ja etätyösuositukset ovat edelleen voimassa.

Akaan kaupungin valmiusjohtoryhmä on käsitellyt linjauksia ja suosittelee noudattamaan niitä.

Saunat avataan käyttäjille

Kaupungin saunat avataan kävijöille perjantaina 4. kesäkuuta. Saunojen käyttäjien tulee noudattaa yleisiä turvallisuusohjeita kuten turvavälejä.

Akaan lukion vanhojentanssit järjestettiin Toijalan Monitoimihallilla torstaina 3.6. Kaupungin Youtube-kanavalta löytyy tallenne esityksestä.

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335
sivistysjohtaja Virve Jämsén, puh. 040 335 3377
ma. perusturvajohtaja Elina Anttila, puh. 040 335 4270