Koronakaranteenin asettamisesta luovutaan Pirkanmaalla - Akaan kaupunki

Koronakaranteenin asettamisesta luovutaan Pirkanmaalla

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on tänään tiedottanut, että Pirkanmaalla luovutaan karanteenin asettamisesta koronavirukselle altistumisen vuoksi. Koronaan sairastuneiden eristys lyhenee viiteen vuorokauteen. Sairaanhoitopiiri katsoo, että karanteeniin tai eristykseen asettamisen merkitys epidemian rajoittamiseksi on heikentynyt. Myös laajasta tartunnanjäljityksestä luovutaan; jäljitys keskitetään terveydenhuollon yksiköihin, hoivalaitoksiin ja riskiryhmien asumisyksiköihin.

Koronavirustapaukset ovat lisääntyneet voimakkaasti viime viikkojen aikana, ja tartunnanjäljitykseen on kertynyt merkittävää viivettä Pirkanmaalla. Toisaalta aiempaa suurempi osa tartunnoista ei tule myöskään tartuntatautiviranomaisten tietoon. Näin ollen Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on linjannut, että tartunnanjäljityksellä ei enää pystytä merkittävästi estämään viruksen leviämistä väestössä ja sitä supistetaan. Jäljitys keskitetään terveydenhuollon yksiköihin, hoivalaitoksiin ja riskiryhmien asumisyksiköihin.

Muissa tilanteissa kuten perhepiirissä, työpaikalla, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa altistuneita ei enää aseteta tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin. Altistuneiden suositellaan toimivan omatoimisesti tartuntariskin vähentämiseksi. Koronavilkun avauskoodien lähettämisestä luovutaan.

Eristys lyhenee viiteen vuorokauteen

Pirkanmaalla lyhennetään eristysaikaa viiteen vuorokauteen THL:n ehdotuksen mukaisesti.  Koronavirus on tartuttavimmillaan 1-2 vuorokautta ennen oireiden alkua, sekä muutamana ensimmäisenä päivänä oireiden alettua. Viiden päivän eristyksen jälkeen henkilö voi palata töihin tai opiskelupaikkaansa, jos oireet ovat helpottaneet. Tällöinkin hänen tulee noudattaa yleisiä maski- ja käsihygieniasuosituksia. Oireiden jatkuessa poissaoloa voidaan tarvittaessa jatkaa sairauslomana lääkärin arvion mukaan.

Aiemmin asetetut eristykset ja karanteenit pysyvät voimassa, eikä tällä linjamuutoksella ole vaikutusta niihin.

Ohjeet altistuneelle

Koronavirusinfektiolle altistunut oireeton henkilö voi jatkaa töissään ja opiskeluissaan normaalisti. Jos hänellä ilmenee koronavirusinfektioon sopivia oireita, hänen tulee viipymättä omaehtoisesti eristäytyä kotiin.

Oireettomankin altistuneen tulee välttää tarpeettomia sosiaalisia kontakteja viikon ajan altistuksen jälkeen, ja käyttää työ- tai opiskelupaikkakontakteissa maskia, sekä noudattaa tarkasti käsihygieniaa.

Akaan kaupunki noudattaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin uusia linjauksia.

Lisätietoja:

Usein kysyttyjä kysymyksiä eristyksestä ja karanteenista Pshp:n sivuilla

Tartuntatautilaki

THL:n tilannearvio vuoden 2022 alussa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 5.1.2022

Kansallinen varautumissuunnitelma influenssapandemiaa varten, Sosiaali- ja terveysministeriö 2012