Kuudesluokkalaiset Arvo Ylpön ja Pappilan kouluihin ensi syksynä - Akaan kaupunki

Kuudesluokkalaiset Arvo Ylpön ja Pappilan kouluihin ensi syksynä

Akaan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan eilen 5.5.2021, että Pappilan ja Arvo Ylpön koulujen nykyiset 5. luokkien oppilaat jatkavat ensi syksynä koulunkäyntiään 6. luokalla alakouluissa. Valtuusto päätti, että jos Pappilan ja Arvo Ylpön kouluilta ei löydy tarvittavia tiloja, Pappilan koululaisille vuokrataan lisätilaa Norlandia Päiväkodit /Päiväkoti Toivon tiloista ja Arvo Ylpön koululaisille Nahkapirtti Oy:n kiinteistön alakerrasta.

Jos Pappilan koulun tiloista ei löydy sisäisin ratkaisuin 6. luokalle opetustilaa, koulun esioppilaat siirtyvät ennakkosuunnitelmien mukaisesti päiväkoti Toivon tiloihin ensi lukuvuodeksi. Osalle koulun tulevista esioppilaista päiväkoti Toivo on jo ennestään tuttu. Esioppilaat ja päiväkodissa hoidossa olevat lapset sijoitetaan Päiväkoti Toivon kiinteistöön omina ryhminään, joille tulee omat erilliset toimintatilat ja sisäänkäynnit. Esioppilaat hyödyntävät mahdollisuuksien mukaan myös Pappilan koulun tiloja ja piha-aluetta.

Jos Arvo Ylpön koululla tarvitaan lisätilaa, kuudesluokkalaisten kotiluokat sijoitetaan Nahkapirtti Oy:n tiloihin. Oppilaat käyttävät kuitenkin säännöllisesti myös Arvo Ylpön koulun tiloja ja piha-aluetta.

Toijalan yhteiskoulu jatkaa vuosiluokkien 7.-9. kouluna.

Rehtorit ja varhaiskasvatusjohtaja tiedottavat tarkemmin yksityiskohdista suunnittelun edetessä.

Lisätietoja antavat:

varhaiskasvatusjohtaja Anneli Säteri, puh. 040 335 3511

rehtori Visa-Matti Vuoristo, puh. 040 335 3340

rehtori Matti Koppanen, puh. 040 335 3317

vs. sivistysjohtaja Virve Jämsén, puh. 040 335 3377