Lue Itsenäisyyspäivän muistotilaisuuden puhe - Akaan kaupunki

Lue Itsenäisyyspäivän muistotilaisuuden puhe

Itsenäisyyspäivänä 6.12.2020 Akaan sankarihaudoilla muistettiin sodassa kaatuneita. Toijalan muistotilaisuus lähetettiin suorana netissä, mutta valitettavasti lähetyksessä oli ääniongelmia.

Julkaisemme Toijalan ja Ympäristön Sotaveteraanien varapuheenjohtaja Juha Arvosen puheen kokonaisuudessaan.

”Kunnioitetut sotiemme veteraanit, naiset ja miehet, hyvät läsnäolijat, arvoisat akaalaiset

Itsenäinen Suomi täyttää 103 vuotta. Vietämme tätä juhlaa hyvin poikkeuksellisissa oloissa. Maailmanlaajuinen korona-pandemia aiheuttaa muutoksia ja rajoituksia elämäämme. Viime maaliskuussa Suomessa alkoivat koronanvastaiset toimet ja maassa elettiin useampi kuukausi poikkeusoloissa. Kesän aikana tilanne parani ja rajoituksia poistettiin tai ainakin lievennettiin. Elämä alkoi hiljalleen normalisoitua, mutta nyt syksyn ja alkutalven kuluessa on jälleen tultu tilanteeseen, jossa päivittäiset tartuntalukemat ovat voimakkaasti nousussa.  Viranomaiset ovat joutuneet asettamaan hyvinkin voimakkaita rajoituksia normaaliin tilanteeseen verrattuna, mm. kokoontumisrajoituksina. Näin myös perinteiset itsenäisyyspäivän juhlallisuudet ovat supistuneet pienempiin tilaisuuksiin.

Ymmärrettävästi ihmiset ovat huolissaan ja jopa turhautuneet korona-aikaan. Tilanne on vakava ja huolestuttava ja meidän kaikkien tulee toimia vastuullisesti vallitsevassa tilanteessa. Kuitenkin maatamme on kohdannut paljon vaikeammatkin ajat historiamme saatossa. Itsenäisyytemme vaikea ja kivulias alkutaival ja sotavuodet 1939–1945 ja jälleenrakennusvuodet sotien jälkeen ovat näistä suurimpina esimerkkeinä. Laskimme juuri seppeleen sankarihaudalle osoittaaksemme kunnioitusta ja kiitostamme niille, jotka maksoivat suurimman korvauksen itsenäisestä ja vapaasta Isänmaastamme. Itsenäisyyspäivää on vietetty aiemminkin vaikeissa ja poikkeuksellisissa merkeissä. Kuitenkin kaikesta on selvitty ja selviämme tästäkin tilanteesta. Me suomalaiset olemme sitkeätä kansaa ja meillä on esimerkkinä sukupolvi, joka on kohdannut ja voittanut vaikeudet.

Näin itsenäisyyspäivänä ajatuksemme siirtyvät kiitollisuudella ja kunnioituksella veteraanisukupolveen; miehiin ja naisiin. Heidän tekoihinsa itsenäistä isänmaatamme puolustaessaan ja valtavaan jälleenrakennukseen sodanjälkeen. He pelastivat tämän maan ja loivat siitä demokraattisen hyvinvointivaltion.  Voimme tämänkin päivän vaikeassa tilanteessa hoitaa esimerkiksi koronatilanteen yhdessä maailman edistyksellisemmistä valtioista sivistyneesti ja taloudellisesti turvattuna. Myös tämä on osaltaan Tammenlehväsukupolven ansiota. Suomen itsenäisyyttä puolustaneita veteraaneja on keskuudessamme enää noin 6500, heistä osa vaikeasti vammautuneita sotainvalideja. Sotiemme naisia on noin 15 000. Näiden miesten ja naisten keski-ikä on jo 95 vuotta. Heidän ansiostaan meillä on itsenäinen, vapaa Suomi.

Hyvät kuulijat

Tammenlehväsukupolven taival suomalaisessa yhteiskunnassa on kaartumassa illan lepoon. Samalla kun autamme viimeisiä veteraaneja, puolisoita ja leskiä, tulee varmistaa veteraanien perinteen säilyminen ja siirtyminen tulevillekin sukupolville. Veteraaniyhdistykset ovat tulleet tai pian tulossa tilanteeseen, jossa toiminnan lopettaminen on edessä. Osa yhdistyksistä ovat jo lopettaneet virallisen toimintansa. Maahamme on perustettu ensimmäisiä alueellisia perinneyhdistyksiä, jotka ottavat vastuulleen viimeisten veteraanien avustamisen, edunvalvonnan ja ennen kaikkea perinnetyön. Myös paikallisia sopimuksia on tehty esimerkiksi reserviläisjärjestöjen kanssa, kuten täällä Akaan Toijalassa. Perinnetyön kautta on taattava historian kertominen ja veteraaniperinteen säilyminen tulevillekin sukupolville. Perinne ja muistopäivien järjestelyt hoidetaan senkin jälkeen, kun viimeisetkin veteraanit ovat poistuneet keskuudestamme. Yksi aikakausi päättyi juuri kun viimeinen Mannerheim-ristin ritari Tuomas Gerdt sai kutsun viimeiseen iltahuutoon. Kunniakasta ja arvokasta historiaa on vietävä eteenpäin ja kerrottava miten suurin uhrauksin nykyinen hyvinvointimme on saavutettu. Kansa, joka ei tunne omaa historiaansa, ei voi kehittyä ja saavuttaa tulevaisuudessa mitään.  Tärkeintä on, että veteraani/tammenlehväsukupolvi voi viettää elämänsä viimeiset vuodet tiedostaen ja tuntien että apua on saatavilla ja perinteet jatkuvat heidänkin jälkeensä. Me emme saa unohtaa ja meidän tulee muistaa historia ja perinteet. Tässä on kaikilla tahoilla tärkeä rooli; niin valtiolla, kunnilla, päättäjillä, järjestöillä, seurakunnilla ja kansalaisilla.

Itsenäisyys ei ole itsestään selvyys, vaan sen eteen on tehtävä jatkuvasti työtä vuoden jokaisena päivänä. Tästä ovat hyvänä esimerkkinä levottomat tilanteet eri puolilla maailmaa. Maailmasta on tullut monessa suhteessa entistä arvaamattomampi ja vaikeasti etukäteen ennustettava.

Kuten edellä jo totesin, selviämme tästä vaikeasta korona-ajasta yhdessä ja vastuullisesti. Vaikka monet perinteiset juhlamuodot itsenäisyyspäivän vietossa niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin on jouduttu perumaan, voimme silti ylpeydellä ja arvokkaasti viettää tätä juhlapäivää. Se on meidän oikeutemme.

Lopuksi toivotan kaikille Hyvää Itsenäisyyspäivää ja voimia jaksaa poikkeuksellisissa oloissa. Toivottavasti voimme pian palata normaaliin elämäntilanteeseen.”