Makeeta harrastamista Akaassa -hanke etsii harrastustoiminnan tuottajia - Akaan kaupunki

Makeeta harrastamista Akaassa -hanke etsii harrastustoiminnan tuottajia

Haemme harrastusten tuottajia Makeeta harrastamista Akaassa -hankkeeseen. Haku kohdistuu seuraavalle lukuvuodelle ja toiminta-aika on lukuvuosi 2023-2024. Makeeta harrastamista Akaassa -hanke toteuttaa Harrastamisen Suomen mallin mukaista harrastustoimintaa Akaassa, joka mahdollistaa lasten ja nuorten maksuttoman harrastamisen koulupäivän yhteydessä. Harrastustoimintaa järjestetään kaikilla Akaan alueen kouluilla.

Harrastuksien hankinta ja toiminta toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen ja sen ehtojen puitteissa. Harrastusryhmien toteutumisen määrittää lopullisesti myönnetyn avustuksen suuruus.  Tieto avustuksesta saadaan huhtikuun 2023 loppuun mennessä. Ratkaisu harrastusryhmien tuottajien valinnasta ja harrastuksien lukumäärästä annetaan sähköisesti tiedoksi kaikille tarjoajille heti, kun avustuspäätös on saapunut – viimeistään toukokuun alussa 2023. Yhteistyö edellyttää tämän lisäksi erikseen tehtävää kirjallista sopimusta.

Haemme harrastuksien tuottajia parkouriin, palloilu- ja moniliikuntaan, sählyyn, kokkikerhoihin, kuvataiteeseen, elokuva/animaatioon, metsä- ja luonto/koirakerhoihin, pianokouluun, Tempo-orkesteriin, bändiin, kuntosaliin ja erityislasten liikuntakerhoon. Valitse hakulomakkeesta aktiiviseksi kaikki harrastukset/koulu, joiden järjestäjäksi haet. Lomakkeella voit tarjota myös muita harrastuksia. Koulukohtaiset harrastukset toteutetaan kouluille oppilaiden toiveiden perusteella. Oppilaiden kuuleminen on tapahtunut valtakunnallisella koululaiskyselyllä 2022 sekä Akaan kaupungin omalla harrastustoivekyselyllä tammikuussa 2023.

Tarjouskysely on auki 8.3.2023-31.3.2023.

Toiminnan ehdot

Toiminnan tulee olla säännöllistä, osallistujille maksutonta ja alkaa arkisin ennen klo 17.00. Hankkeen kohderyhmänä ovat 1.-9. -luokkalaiset. Palveluntuottaja vastaa siitä, että ohjauksesta vastaavat henkilöt ovat täysi-ikäisiä, tätä nuoremmat voivat toimia harrastuksen apuohjaajina. Valittujen toimijoiden harrastusryhmien ohjaajia pyydetään toimittamaan rikostaustaote lasten kanssa toimimisesta ennen harrastustoiminnan alkamista.

Harrastustoiminnan tuottaja sitoutuu käyttämään hankkeen ilmoittautumisjärjestelmä Hellewiä viestintäkanavana. Harrastusryhmän ohjaaja pitää järjestelmässä yllä ryhmien läsnäololistoja ja viestii osallistujille esimerkiksi ryhmien alkamisesta kauden alussa, ensimmäisen harrastuskerran tapaamispaikasta ja mahdollisista kertojen peruutuksista järjestelmän kautta.

Toimintaa suunnitellaan valittujen toimijoiden kanssa yhteistyössä valinnan jälkeen. Harrastuskoordinaattori toimii hankkeen yhteyshenkilönä toimijaan päin. Harrastuskoordinaattori rakentaa kaudelle harrastuslukujärjestyksen/aikataulun, järjestää harrastusryhmiin ilmoittautumisen ilmoittautumisjärjestelmä Hellewissä, luo ohjaajille Hellewiin opetunnukset, viestii harrastusryhmistä ja ilmoittautumisesta kouluille Wilman ja kaupungin verkkosivujen kautta. Harrastuskoordinaattori sopii koulujen tilojen käytöstä ja varauksista yhdessä koulujen kanssa ja neuvottelee toimijan kanssa sopivasta harrastuksen ajankohdasta ja aikatauluista.

Valintaperusteet

Hankinnassa ei vertailla hintoja, vaan valintaperusteena on ohjaajan pedagoginen pätevyys ja kokemusvuodet lasten ja nuorten harrastustoiminnan ohjaamisesta sekä harrastustoiminnan kuvaus / suunnitelma. Tarjoukset pisteytetään ja palveluntarjoajat kutsutaan siinä järjestyksessä tuottamaan harrastusta, kuka on saanut eniten yhteispisteitä/harrastuslaji. Jos parhaat pisteet saanut ei pystykään järjestämänä harrastusryhmää, voidaan valita seuraavaksi parhaimmat pisteet saanut palveluntarjoaja. Tarjous hylätään, jos se saapuu myöhästyneenä tai jos tarjoajalla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi.

Harrastustoiminta ostetaan paikallisilta ja seudullisilta toimijoilta ostopalveluna. Tämän vuoksi hakijalla tulee olla laskutusmahdollisuus. Palveluntarjoajille maksetaan samansuuruinen korvaus harrastustoiminnan tuottamisesta: Yrityksille 65€/60min + alv ja yhdistyksille 55€/60min. Vaativan erityisen tuen harrastusryhmistä korvataan 65€/45min + alv. Tuntikorvaukset sisältävät matka ym. suunnittelukorvaukset. Harrastustoiminnan laskutus tapahtuu ainoastaan toteutuneista harrastuskerroista. Tunteja ei voi pitää tai laskuttaa yli sovitun.

Kuvataide-, käsityö-, elokuva/animaatio harrastuksista maksetaan materiaalikorvausta toimijalle 2€/oppilas/harrastuskerta. Kokki- ja välipalakerhoista maksetaan materiaalikorvausta 2,5€/oppilas/harrastuskerta. Muissa harrastuksissa materiaalikorvauksista sovitaan koordinaattorin kanssa erikseen tilanteen mukaan. Materiaalien hankinta pyritään järjestämään niin, että toimija pystyy tilaamaan/ostamaan materiaalit ennakkoon sovitusta paikasta hankkeen laskulle. Ostetut materiaalit viedään itse harrastuspaikalle. Käytössä on myös aiemmilta hankevuosilta jääneitä materiaaleja.

Tarjoukset pisteytetään seuraavien kriteerien perusteella

– Mikäli tarjotuilla ohjaajilla / ohjaajalla on koulutus ko. alalle, esim. – liikuntakerhojen osalta liikunta-alan koulutus – kokki- ja leivontakerhon osalta elintarvikealan koulutus – kuvataide-, elokuva ja animaatiokerhojen osalta taiteen alan koulutus – musiikkikerhojen osalta musiikin koulutus. Alan koulutuksesta saa 20 pistettä.

– Mikäli tarjotulla ohjaajalla on pedagoginen pätevyys, saa 20 pistettä.

– Mikäli tarjotulla ohjaajalla on kokemusta vastaavan kerhotoiminnan ohjaajana toimimisesta, saa jokaisesta kaudesta (syksy tai kevät kausi) 5 pistettä, kuitenkin korkeintaan 20 pistettä.

– Harrastustoiminnan kuvauksen arviointi. Arvioinnissa huomioidaan erityisesti toiminnan tavoitteellisuus, keinot miten lapset sitoutetaan toimintaan, harrastustoiminnan saavutettavuus ja yhteisen kehittämisen menetelmät. Maksimipisteet 30.

– Mikäli tarjoajalla on kokemusta kerho- tai harrastustoiminnan ohjaajana toimimisesta erityislasten tai -nuorten kanssa 10 pistettä.

Tarjouksen jättäminen

Tarjoukset pyydetään perjantaihin 31.3.2023 klo 18:00 mennessä. Tarjouslomakkeelle pääset tästä.

Täyttämällä hakulomakkeen ilmoitatte kiinnostuksenne järjestää toimintaa hakemuksessa mainittujen ehtojen puitteissa.