Mäntymäen asukkaat muuttavat Mainiokoti Arwolan ja Attendo Peltolan tiloihin - Akaan kaupunki

Mäntymäen asukkaat muuttavat Mainiokoti Arwolan ja Attendo Peltolan tiloihin

Akaan Viialassa sijaitsevan Mäntymäen tehostetun palveluasumisen yksikön asukkaat muuttavat uusiin tiloihin maalis-huhtikuun taitteessa. Mehiläisen Mainiokoti Arwolaan muuttaa kahdeksan asukasta ja uuteen Attendo Peltolan tiloissa sijaitsevaan Mäntymäen ryhmäkotiin 20 asukasta.

Akaan kaupunki vuokraa tehostetun palveluasumisen ryhmäkodin tilat Attendolta ja jatkaa palvelun tuottamista omana tuotantona. Lisäksi kaupunki ostaa tehostettua palveluasumista Mehiläiseltä.

Muutto Mehiläisen Mainiokoti Arwolaan tapahtuu 31.3. ja 1.4.2021. Henkilöstö ja osa asukkaista muuttaa Attendo Peltolan tiloihin 6.-7.4.2021. Siten tehostetun palveluasumisen toiminta Mäntymäen nykyisessä kiinteistössä päättyy 8.4.2021.

Moniammatillista yhteistyötä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto totesi vuoden 2020 lopulla, että Mäntymäen tehostetun palveluasumisen yksikön kiinteistö ei vastaa sosiaalihuollon toimintayksikölle asetettuja vaatimuksia. Akaan kaupunki ryhtyi välittömästi toimenpiteisiin, joilla Mäntymäen asukkaiden asuinolot saatetaan lain mukaiselle tasolle.

Tilojen vaihtuminen on merkittävä muutos, jota on valmisteltu asianmukaisesti yhteistyössä asukkaiden, omaisten ja henkilöstön kanssa. Kaikkien asukkaiden palveluntarve on arvioitu ja heitä on kuultu uuden hoivapaikan sijainnista.

Aluehallintovirasto on tarkastanut Attendolta vuokrattavat tilat 24.3.2021 ja todennut ne sopiviksi ja asianmukaisiksi.

Jatkossa Attendon tiloissa Pihlajapolku 2:ssa Akaassa työskentelee kaksi eri toimijaa, Akaan kaupunki ja Attendo. Akaan kaupunki odottaa yksityisen toimijan kanssa tehtävää moniammatillista yhteistyötä, jossa molemmat toimijat voivat vertaisoppia toisiltaan. Tavoitteena on pandemiatilanteen helpotuttua esimerkiksi järjestää yhteisiä virikehetkiä ja koulutuksia.

Lisätietoja:

vanhuspalvelujohtaja Anna-Stiina Salminen, puh. 040 335 3434

ma. perusturvajohtaja Elina Anttila, puh. 040 335 4270