Neuvolat ja kouluterveydenhuolto tiedottavat - Akaan kaupunki

Neuvolat ja kouluterveydenhuolto tiedottavat

Akaan perusturvatoimessa ovat käynnistyneet Covid-19 –rokotukset, minkä vuoksi terveydenhoitajien perustyötä joudutaan karsimaan Akaan ja Urjalan äitiys- ehkäisy- ja lastenneuvoloissa, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa sekä aikuis- ja diabetesneuvoloissa.

Annettuja aikoja tullaan perumaan ja uusia aikoja ei anneta muille kuin niille, joille tarkastukset tai vastaanotot ovat välttämättömiä joko tarkastuksen tai sairauden luonteen tai iästä johtuvan perusteen vuoksi. Pakollisia tarkastuksia tullaan keskittämään muutamalle terveydenhoitajalle kerrallaan, joten varauduttehan siihen, että seuraavilla käynneillä oma terveydenhoitaja ei ole vastaanottamassa.

Poikkeusaikana toimii puhelinajalla päivystävä terveydenhoitaja, jolta saa ohjausta ja neuvontaa. Puhelinnumerot löytyvät tiedotteen lopusta. Kouluterveydenhoitajat ja psykiatriset sairaanhoitajat tiedottavat jatkosta koulujen henkilökuntaa, oppilaita ja vanhempia.

Palvelut toimivat seuraavasti:

Äitiysneuvoloissa tarkastukset pyritään pääosin toteuttamaan suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Ehkäisyasiat pyritään hoitamaan suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Lastenneuvoloissa alle kaksivuotiaiden tarkastukset toteutetaan normaalin aikataulun mukaisesti, mutta sitä vanhempien tarkastuksia tullaan siirtämään eikä uusia aikoja anneta.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa pyritään hoitamaan sellaiset tarkastukset, jotka liittyvät jatko-opintoihin tai rokottamiseen tai johonkin seurantaan, mutta muita tarkastuksia tullaan siirtämään ja perumaan.

Aikuisneuvoloissa terveydenhoitajien vastaanottoaikoja tullaan siirtämään eikä uusia aikoja anneta muille kuin sellaisille, joiden sairauden tilanne edellyttää sitä.

Maksuttomia hoitotarvikkeita tullaan seuraavilla jakokerroilla antamaan ennalta sovittuja määriä enemmän, jotta kenenkään sairauden hoito ja seuranta eivät vaarannu.

Asiakkaisiin tullaan olemaan lähiviikkojen aikana yhteydessä ja voitte itsekin perua aikojanne joko Klinik 24-asioinnin kautta tai puhelimitse terveydenhoitajien puhelinaikoina. Varauduttehan siihen, että jo kahden seuraavan viikon aikana puhelinaikoina ei oma terveydenhoitaja aina ole vastaamassa Covid-19 –rokotusten vuoksi.

Akaan ja Urjalan neuvoloiden päivystävät puhelinnumerot 1.2.2021 alkaen

arkisin ma – to klo 12 – 13

Äitiys- ja ehkäisyneuvola puh. 040 335 2720
Lastenneuvola puh. 040 335 2405
Aikuisneuvola puh. 040 335 2718