Ohjaamo avautui Akaassa - Akaan kaupunki

Ohjaamo avautui Akaassa

Nuorten ja nuorten aikuisten palvelut löytyvät nyt helposti yhden oven takaa Ohjaamosta. Ohjaamo Akaa on kaikille alle 30-vuotiaille suunnattu palvelupiste, josta saa maksutonta ohjausta ja neuvontaa matalalla kynnyksellä erilaisiin arkeen liittyviin asioihin.  Ohjaamo Akaa, Ohjaamo Urjala ja Ohjaamo Valkeakoski muodostavat kokonaisuuden, jossa vaalitaan kuntarajoja ylittävää yhteistyötä ja nuorten osallisuutta. Ohjaamo Akaan ovi avautui Tietotalossa 13.6.2022.

Ohjaamot on luotu tarpeesta käsin: auttaa nuoria löytämään palvelut sujuvammin ja saman katon alta. Ohjaamoissa toimii kuntien, kolmannen sektorin ja muiden eri yhteistyöverkostojen asiantuntijoita samanaikaisesti työskennellen monialaisesti nuoren kanssa. Systeeminen työote, jossa asiakas on keskiössä, on juuri pilotoitu Etelä-Pirkanmaan Ohjaamoihin. Keskeisimpiä aihealueita, joiden parissa Ohjaamoissa työskennellään, ovat koulutus ja työ, hyvinvointi ja terveys, talous sekä riippuvuudet. Ohjaamoissa voi asioida ilman ajanvarausta tai ajanvarauksella.

Laajoista verkostoista muodostuvat Ohjaamot ovat jokaisessa kunnassa omannäköisiään. Ohjaamoiden palvelut rakentuvat aidosta monialaisesta yhteistyöstä ja asiantuntijoiden laajasta osaamisesta. Eri toimijoiden lisäksi Ohjaamot rakentuvat siitä tärkeimmästä, eli alle 30-vuotiaiden asiakkaiden kohtaamisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta. Nuorten äänen kuuleminen on oleellinen osa koko Ohjaamo-työskentelyä ja jatkuvaa kehittämistyötä. Ohjaamoita rakennetaan aidosta yhteistyöstä ja nuorten osallisuuden tukemisesta käsin.

Tiivistä kuntayhteistyötä

Etelä-Pirkanmaan Ohjaamoilla on yhteisiä toimijoita, jotka tarjoavat nuorille suunnattuja palveluita kaikissa Ohjaamoissa. Lisäksi koulutuksia, hankintoja ja suunnittelutyötä tehdään yhdessä. Ohjaamoita on Suomessa jo noin 70 paikkakunnalla.

Ohjaamo Etelä-Pirkanmaan taustalla toimii PoVer-hanke, joka on UrAVa ry:n hallinnoima ESR-kehittämishanke. PoVer-hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda uudenlaista kuntarajoja ylittävää yhteistyötä niin yritysyhteistyön kuin Ohjaamoiden osalta. Hankkeen tavoitteena on kehitettyjen Ohjaamoiden myötä helpottaa ja nopeuttaa kunnissa nuorten polkuja kohti koulutusta, työelämää ja muita oikea-aikaisia palveluita. PoVer-hankkeen päärahoittajana toimii Keski-Suomen ELY-keskus sekä Urjalan, Akaan ja Valkeakosken kunnat.

Ohjaamo Akaa sijaitsee Tietotalossa, osoite Sampolantie 5, 37800 Akaa. Ohjaamo on auki maanantaisin klo 12-15. Voit tulla Ohjaamoon tuolla aikavälillä ilman ajanvarausta. Voit myös ottaa yhteyttä ja varata ajan. Sähköposti: ohjaamo@akaa.fi

ohjaamot.fi
poverhanke.fi

Lisätietoja

Kaisa Lahtinen, Hankepäällikkö, Ohjaamokoordinaattori Valkeakoski
044 244 7347, kaisa.lahtinen@poverhanke.fi

Laura Orttenvuori, Ohjaamokoordinaattori Akaa ja Urjala
041 318 3002, laura.orttenvuori@akaa.fi