Perusopetuksessa kehitetään ilmasto- ja ympäristökasvatusta - Akaan kaupunki

Perusopetuksessa kehitetään ilmasto- ja ympäristökasvatusta

Etelä-Pirkanmaan kunnat Akaa, Pälkäne, Urjala ja Valkeakoski kehittävät tulevina vuosina yhdessä perusopetuksen ilmasto- ja ympäristökasvatusta. Opetushallituksen myöntämä valtionavustus Etelä-Pirkanmaan ilmasto- ja ympäristökasvatuksen polku -hankkeelle varmistui syyskuun lopussa ja toimintaa ollaan parhaillaan käynnistämässä kuntien yhteistyönä.

Hankkeen tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen ja ikätasoisesti etenevä polku perusopetuksen ilmasto- ja ympäristökasvatukseen. Etelä-Pirkanmaan kouluissa on jo pitkään tehty ansiokasta ympäristökasvatustyötä, mutta uuden hankkeen myötä hyviä käytäntöjä on tarkoitus jakaa edelleen ja organisoida toimintaa aiempaa systemaattisempaan muotoon.

Hankkeessa tuotetaan materiaaleja, oppisisältöjä sekä oppimiskokonaisuuksia opetukseen sekä muokataan oppimisympäristöjä ja pedagogiikkaa tukemaan koulujen kestävyyskasvatusta. Polun suunnitteluun ja toteuttamiseen on tarkoituksena sitouttaa toimijoita laajasti myös koulujen ulkopuolelta esimerkiksi kuntien kiinteistöjen ylläpidosta, liikennejärjestelyistä tai koulujen lähipuistoista ja -metsistä vastaavia tahoja.

Hankkeessa kokeillaan uusia toimintatapoja kuten ulkoluokkaa sekä ympäristön mittaamista osana ympäristökasvatusta. Polun suunnittelussa huomioidaan myös jokaisen kunnan paikalliset erityispiirteet ja hyödynnetään niitä kestävyyskasvatuksen konkretisoinnissa.

Kesään 2024 asti jatkuvaa hanketta hallinnoi Valkeakosken kaupunki. Polun suunnitteluun palkataan hankekoordinaattori, jonka haku avautuu lähiaikoina.

Lisätietoja:

Joni Tikkala
Opetuspäällikkö, Valkeakosken kaupunki
puh. 040 335 6200
joni.tikkala@valkeakoski.fi

Ossi Kekki
Projektityöntekijä, Valkeakosken kaupunki
puh. 040 335 6014
ossi.kekki@valkeakoski.fi