Ryödintien ja Hämeentien risteysalueen asemakaavamuutos voimaan - Akaan kaupunki

Ryödintien ja Hämeentien risteysalueen asemakaavamuutos voimaan

Akaan elinvoimalautakunta on kokouksessaan 3.6.2020 § 44 hyväksynyt Ryödintien ja Hämeentien välisen risteysalueen asemakaavan muutoksen.

Kaava on tullut lainvoimaiseksi 12.8.2020.