Seuraa Akaan ilmastotyön etenemistä ilmastovahdin avulla - Akaan kaupunki

Seuraa Akaan ilmastotyön etenemistä ilmastovahdin avulla

Akaan ilmastovahti kokoaa kaupungin ilmastotoimenpiteet yhteen helppokäyttöiseen palveluun. Akaan ilmastovahti tarjoaa kaikille kiinnostuneille ajantasaisen kuvan kaupungin ilmastotoimenpiteiden tilanteesta sekä jatkossa myös mahdollisuuden arvioida niiden vaikutuksia.

Akaa kuuluu suomalaisten ilmastotyön edelläkävijäkuntien HINKU-verkostoon ja on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Palvelun avulla seurataan ilmastotavoitteiden toteutumista ja toimenpiteiden etenemistä. Akaan ilmastovahti löytyy osoitteesta https://ilmastovahti.akaa.fi.

– Ilmastovahti tuo kaupungin ilmastotoimenpiteet aiempaa paremmin näkyväksi. Samalla palvelu helpottaa ilmastotoimien seurantaa ja raportointia, kertoo Akaan ilmastovahdista vastaava tekninen johtaja Jaana Koota.

Jatkuvasti päivittyvä

Ilmastovahdin toimenpiteet on jaettu neljään eri osa-alueeseen, jotka ovat energiantuotanto- ja kulutus, liikkuminen ja yhdyskuntarekenne, kulutus ja materiaalit sekä kuntalaisten osallisuus ja luontosuhde. Osa-alueet ja toimenpiteet perustuvat Etelä-Pirkanmaan kuntien Valkeakosken, Akaan, Pälkäneen ja Urjalan yhteiseen ilmasto-ohjelmaan ja resurssiviisauden tiekarttaan vuosille 2020-2030.

Etelä-Pirkanmaan kuntien ilmastoyhteistyötä on tiivistetty Ympäristöministeriön rahoittamassa Hiilineutraali Etelä-Pirkanmaa 2030 (HEP2030) -hankkeessa. Ilmastovahti-palvelun käyttöönotto on osa hankkeessa luotavaa ilmastojohtamisen toimintamallia.

Ilmastovahti-palvelu on jatkuvasti päivittyvä. Palveluun täydennetään jatkossa uusien toimenpiteiden lisäksi myös mittareita, joilla toimenpiteiden edistymistä ja vaikuttavuutta voidaan arvioida tarkemmin.

Etelä-Pirkanmaan ilmastovahdit:

Akaa: https://ilmastovahti.akaa.fi/
Pälkäne: https://ilmastovahti.palkane.fi/
Urjala: https://ilmastovahti.urjala.fi/
Valkeakoski: https://ilmastovahti.valkeakoski.fi/

metsä kuvattu ilmasta