Neuvola - Akaan kaupunki

Neuvola

kuvake neuvolan sähköiseen asiointiin

Neuvolat ja kouluterveydenhuolto tiedottavat

Akaan perusturvatoimessa ovat käynnistyneet Covid-19 –rokotukset, minkä vuoksi terveydenhoitajien perustyötä joudutaan karsimaan Akaan ja Urjalan äitiys- ehkäisy- ja lastenneuvoloissa, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa sekä aikuis- ja diabetesneuvoloissa.

Annettuja aikoja tullaan perumaan ja uusia aikoja ei anneta muille kuin niille, joille tarkastukset tai vastaanotot ovat välttämättömiä joko tarkastuksen tai sairauden luonteen tai iästä johtuvan perusteen vuoksi. Pakollisia tarkastuksia tullaan keskittämään muutamalle terveydenhoitajalle kerrallaan, joten varauduttehan siihen, että seuraavilla käynneillä oma terveydenhoitaja ei ole vastaanottamassa.

Poikkeusaikana toimii puhelinajalla päivystävä terveydenhoitaja, jolta saa ohjausta ja neuvontaa. Puhelinnumerot löytyvät tiedotteen lopusta. Kouluterveydenhoitajat ja psykiatriset sairaanhoitajat tiedottavat jatkosta koulujen henkilökuntaa, oppilaita ja vanhempia.

Akaan ja Urjalan neuvoloiden päivystävät puhelinnumerot 1.2.2021 alkaen

arkisin ma – to klo 12 – 13

Äitiys- ja ehkäisyneuvola puh. 040 335 2720
Lastenneuvola puh. 040 335 2405
Aikuisneuvola puh. 040 335 2718

Neuvolaan varatun ajan voit perua lähettämällä tekstiviestin terveydenhoitajalle.

Palvelut toimivat seuraavasti:

Äitiysneuvoloissa tarkastukset pyritään pääosin toteuttamaan suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Ehkäisyasiat pyritään hoitamaan suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Lastenneuvoloissa alle kaksivuotiaiden tarkastukset toteutetaan normaalin aikataulun mukaisesti, mutta sitä vanhempien tarkastuksia tullaan siirtämään eikä uusia aikoja anneta.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa pyritään hoitamaan sellaiset tarkastukset, jotka liittyvät jatko-opintoihin tai rokottamiseen tai johonkin seurantaan, mutta muita tarkastuksia tullaan siirtämään ja perumaan.

Aikuisneuvoloissa terveydenhoitajien vastaanottoaikoja tullaan siirtämään eikä uusia aikoja anneta muille kuin sellaisille, joiden sairauden tilanne edellyttää sitä.

Maksuttomia hoitotarvikkeita tullaan seuraavilla jakokerroilla antamaan ennalta sovittuja määriä enemmän, jotta kenenkään sairauden hoito ja seuranta eivät vaarannu.

 

 

Tukea elämään kuvituskuva

Neuvolavastaanotolle ei saa tulla seuraavissa tilanteissa:

  • jos sinulla tai perheenjäsenelläsi on hengitystieinfektion oireita
  • jos sinä tai perheenjäsenesi on palannut ulkomaanmatkalta kahden viikon sisällä
  • jos sinut tai perheenjäsenesi on määrätty eristykseen tai karanteeniin

Yllä mainituissa tapauksissa pyydetään olemaan yhteydessä neuvolaan uuden ajan sopimiseksi tai erillisten järjestelyiden tekemiseksi.

 

Uusi hyvinvointikeskus on aloittanut toimintansa 2.8.2021 yhdistäen Kylmäkosken, Toijalan ja Viialan  neuvolat saman  katon  alle.