Toijalan uusi yhtenäiskoulu rakennetaan Lastumäen alueelle - Akaan kaupunki

Toijalan uusi yhtenäiskoulu rakennetaan Lastumäen alueelle

Akaan Toijalan uusi yhtenäiskoulu rakennetaan Lastumäkeen. Valtuusto päätti asiasta 24. huhtikuuta pidetyssä kokouksessaan äänestysten jälkeen.

Päätöksessä koulun rakennuspaikka mukailee vaihtoehtoa 1.1A, jossa koulurakennukset sijoittuisivat nykyisen kirjaston ja skeittiparkin alueelle. Koulun tarkempi sijoittuminen tontille ja tilankäyttö eri toimijoiden välillä ratkaistaan kuitenkin vasta hankesuunnitteluvaiheessa.

Tarve- ja hankesuunnitelmavaiheessa selvitetään lukion sijoittuminen ensisijaisesti Toijalan aseman seudulle ja toissijaisesti Lastumäen alueelle. Lastumäen alueella otetaan huomioon myös Kaartotien ja Kurkelantien väliin jäävä alue. Lopulliset päätökset lukion sijainnista tehdään tämän tarkastelun jälkeen investointipäätöksen yhteydessä.

Kirjaston sekä kaupungin hallinnon työtilat sijoitetaan aseman seudulle osana Veturikortteli-hanketta. Rakentamisessa hyödynnetään vuokramallia tai se toteutetaan kaupungin omana investointina.

”Hienoa, että kouluverkon uudistaminen etenee Akaan Toijalassa. Uudistuva kouluverkko on tärkeä vetovoimatekijämme. Myös aseman seudun kehittäminen pääradan varrella on tärkeä kehityskohteemme. Tavoitteenamme on saada kaupungin eri toimintojen lisäksi sinne myös lisää asuntorakentamista ja kaupan palveluja”, sanoo kaupunginjohtaja Antti Peltola.

Liikuntatiloista päätetään myöhemmin

Monitoimihallin ja muiden liikuntatilojen osalta päätökset tehdään tarveselvityksen valmistumisen jälkeen.

Valtuusto päätti lisäksi, että akaalaisten oppilaiden koulutien liikenneturvallisuus selvitetään ja koulumatkojen turvallisuutta pyritään lisäämään. Koulukuljetusrajan laskemista kolmeen kilometriin 0.-2. luokkalaisille oppilaille halutaan selvittää. Valtuusto linjasi, että selvitykset tehdään ennen investointipäätösten tekoa.

Lopulliset investointipäätökset tehdään tarve- ja hankesuunnitelmavaiheen jälkeen.

”On todella tärkeää ja hienoa, että uuden yhtenäiskoulun sijaintipäätös saatiin tehtyä ja hankkeiden suunnittelu pääsee toden teolla alkuun. Olemme jo käyttäjien kanssa alkaneet suuntaamaan ajatuksia kohti prosessin seuraavia vaiheita: on todella kiinnostavaa päästä yhdessä miettimään, millaisissa tiloissa haluamme tulevaisuudessa oppia ja työskennellä”, sivistysjohtaja Hanna-Leena Holmström kertoo.

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335, antti.peltola@akaa.fi

sivistysjohtaja Hanna-Leena Holmström, puh. 040 335 3377, hanna-leena.holmstrom@akaa.fi

kaupunkikehitysjohtaja Lasse Silván, puh. 040 335 3207, lasse.silvan@akaa.fi

tekninen johtaja Jarmo Airaksinen, puh. 040 335 3517, jarmo.airaksinen@akaa.fi