Uudet alueelliset koronalinjaukset voimaan myös Akaassa 8. –28.3. - Akaan kaupunki

Uudet alueelliset koronalinjaukset voimaan myös Akaassa 8. –28.3.

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä on tänään linjannut uusista toimenpiteistä koronan leviämisen ehkäisemiseksi. Linjaukset koskevat ajankohtaa 8. –28.3.

Perusopetuksen luokilla 7–9 ja toisen asteen opetuksessa siirrytään etäopetukseen. Linjaus ei koske erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. Etäopetukseen siirtyville oppilaille Akaan kaupunki järjestää maksuttoman kouluruokailun. Kysely ruokapakettien tarpeesta lähetettiin koteihin Wilman kautta talvilomaviikon alkaessa, kun sivistystoimi ennakoi etäopetukseen siirtymistä.

Sisätiloissa tapahtuva aikuisten harrastustoiminta suljetaan, ellei toimintaa voida toteuttaa etänä. Linjaus ei koske ammattilaisurheilua ja maajoukkuetoimintaa eikä lääkinnällistä tai vastaavaa kuntouttavaa toimintaa.

Vuosina 2002–2007 syntyneiden lasten ja nuorten harrastustoiminta suljetaan, ellei toiminnassa voida noudattaa OKM:n ja THL:n 2.2. antamaa turvaohjeistusta.

Nuorisotilat ovat suljettuna pois lukien vuonna 2008 syntyneet ja sitä nuoremmat sekä lääkinnällinen tai vastaava kuntouttava toiminta. Kansalais- ja työväenopistot ovat suljettuna tai etäopetuksessa aikuisten osalta. Sulku ei koske vuonna 2008 syntyneitä ja sitä nuorempia. Opisto-opetusta voidaan antaa 2002–2007 syntyneille jos toiminnassa voidaan noudattaa OKM:n ja THL:n 2.2. antamaa turvaohjeistusta.

Yleiset saunat ovat suljettuina.

Kirjastoissa on mahdollistettu esteettömän lähipalvelun välttämättömät toimet eli materiaalin nopea nouto ja palautus. Yksityistilaisuuksissa suositellaan enintään kuuden hengen kokoontumisrajoitusta. Ohjausryhmä esittää aluehallintovirastolle, että se rajoittaa osallistujamäärää kuuteen henkeen yleisissä tilaisuuksissa.

Akaan kaupungin valmiusjohtoryhmä on käsitellyt linjauksia ja suosittelee noudattamaan niitä. Lisäksi valmiusjohtoryhmä suosittelee, että yleisissä tilaisuuksissa kuuden hengen rajoitus otetaan käyttöön viimeistään 8.3. Tiedotamme myöhemmin etäopetukseen siirtyvien oppilaiden ruokailun järjestämisestä. Valmiusjohtoryhmä seuraa tilannetta aktiivisesti.

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335
vs. sivistysjohtaja Virve Jämsén, puh. 040 335 3377
ma.perusturvajohtaja Elina Anttila, puh. 040 335 4270