Viialan uuden yhtenäiskoulun urakoitsijaksi NCC Suomi Oy - Akaan kaupunki

Viialan uuden yhtenäiskoulun urakoitsijaksi NCC Suomi Oy

Akaan kaupunginhallitus päätti 18.5.2021 valita Viialan yhtenäiskoulun urakoitsijaksi NCC Suomi Oy:n. Yrityksen urakkatarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin, arvoltaan 18 700 000 euroa.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti ottaa mukaan option, joka sisältää ensimmäisen kohteen rakentamisen sääsuojan alla, sekä vesikatto että seinät suojattuina. Tämän option kustannus on 150 000 euroa.

Rakennushanke toteutetaan KVR-urakkana, mikä tarkoittaa sitä, että urakoitsija huolehtii koko rakennushankkeen toteutussuunnittelusta ja toteuttamisesta. Akaan kaupunki on tilaajana laatinut yleisarkkitehtisuunnittelun ja muun yleissuunnittelun.

Turvallisuus ja ympäristöystävällisyys tärkeää

Kilpailutus toteutettiin rajoitetulla menettelyllä. Vertailussa hinnan painoarvo oli 40 % ja laadun 60 %. Laadun vertailussa painotettiin hankkeen aikataulutusta, puhtaudenhallintaa P1-puhtausluokan ja Terve Talo -kriteeristön periaatteiden mukaisesti sekä kosteudenhallintaa Kuivaketju10- ja Terve Talo -kriteeristön vaatimuksien mukaan.

Lisäksi vertailussa painottuivat turvallisuussuunnitelma alueen käyttäjien turvallisuuden takaamiseksi ja koulun tilojen muuntojoustavuuden huomioiminen. Kaupunki halusi myös, että aulatilojen sisäpinnoilla käytetään puuta, ja että rakentamisessa huomioidaan pohjoismaisen ympäristömerkki Joutsenmerkin vaatimuksia.

Viialan yhtenäiskoulun rakentaminen alkaa ensi elokuussa. Koulu otetaan käyttöön elokuussa 2023.

Lisätietoja:

Rakennuttamispäällikkö Kimmo Seppälä, puh. 040 335 3685
Tekninen johtaja Jaana Koota, puh. 040 335 3517

Luonnos uudesta liikintahallin urheilukentästä ja rakennuksista