Yrittäjyyteen painottuva linja Akaan lukioon - Akaan kaupunki

Yrittäjyyteen painottuva linja Akaan lukioon

Akaan lukion ja Valkeakosken ammattiopiston VAAO:n yhteistyössä suunnittelemat yrittäjyysopinnot lisätään Akaan lukion opetustarjontaan syksystä 2022 lähtien. Yrittäjyysopintojen avulla Akaan lukio haluaa tarjota lisää houkuttelevia opiskelumahdollisuuksia opiskelijoilleen.

Yrittäjyysopintoihin painottuvalla linjalla opiskelija suorittaa lukio-opintojen ohessa monipuolisen kokonaisuuden Valkeakosken ammattiopiston liiketoiminnan alan opintoja. Opiskelija saa valmiuksia keskeisiin liiketoiminnan ja yrittäjyyden osa-alueisiin.

Yrittäjyyslinjan suorittanut opiskelija hankkii opintojen aikana osaamisen, jonka avulla hän voi suorittaa näytöillä liiketoiminnan perustutkinnon ja yrittäjän ammattitutkinnon osia ammatillisessa koulutuksessa. Pääosa lukion yrittäjyyslinjan opintojen sisällöistä antaa myös valmiuksia suorittaa ammattikorkeakouluopintoja AHOT-menettelyn kautta ammattikorkeakoulujen tradenomitutkinnossa (AHOT = aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen).

Kannustaa yrittäjämäiseen toimintaan

Yrittäjyysopinnot monipuolistavat Akaan lukion opintoja ja tarjoavat opiskelijalle lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti oppimiskokemuksia, jotka kannustavat ennakkoluulottomuuteen, aloitteellisuuteen, yrittäjämäiseen toimintaan, yhteistyöhön, vastuullisuuteen sekä rakentavaan ongelmanratkaisuun kestävän tulevaisuuden periaatteiden mukaisesti.

–  Olen todella innoissani käynnistyvästä yhteistyöstä. Yrittäjyyslinjan opintojen sisältö on mielenkiintoinen ja ajankohtainen. AHOT-menettely nopeuttaa opiskelijan opintojen etenemistä ja työelämään siirtymistä, sanoo Akaan kaupungin vs. sivistysjohtaja Virve Jämsén.

– Yrittäjyysopinnot tarjoavat uusia mahdollisuuksia ja hyödyllisiä taitoja lukiolaisille ja on hienoa, että näin saamme entisestään parannettua Akaan lukion vetovoimaa, lisää Akaan kaupunginjohtaja Antti Peltola.

Lisätavoitteena toisen asteen ammatillinen koulutus

Akaan lukio ja Valkeakosken ammattiopisto käynnistivät neuvottelut yhteistyön edistämisen mahdollisuuksista keväällä 2021. Tavoitteena on ollut suunnitella täydennystä lukion linjatarjontaan.

Lisäksi on käyty alustavia keskusteluja toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkintotasoisen koulutuksen järjestämismahdollisuuksista Akaassa: sen järjestäminen on asetettu yhteistyön yhdeksi pitkän aikavälin tavoitteeksi.

Akaan kaupungin strategiaan on kirjattu, että Akaa on vireä elinvoimakunta. Elinkeinopolitiikka on aktiivista ja yrittäjyyttä tuetaan monin tavoin. VAAO:n ja Akaan lukion yhteistyöllä halutaan osaltaan edistää Akaan lukion vetovoimaa ja Akaan kaupungin elinvoimaisuutta virkeällä toisen asteen yhteistyöllä.

Akaan lukion vetovoimaisuutta on lisätty syksyllä 2021 toimintansa aloittaneilla taito- ja taideaineiden opintolinjoilla. Kokemukset ensimmäiseltä lukuvuodelta olivat varsin positiivisia. Kevään 2021 yhteisvalinnassa linjat osoittautuivat erittäin suosituiksi. Tarjolla olleiden kotitalous-, liikunta- ja musiikkilinjan kaikki opiskelijapaikat täyttyivät.

Lisätietoja:

Akaan lukion rehtori Juha Alenius, puh. 040 335 3302