5 – vuotiaiden 20 viikkotunnin maksuton varhaiskasvatuskokeilu päättyy 31.7.2021 - Akaan kaupunki

5 – vuotiaiden 20 viikkotunnin maksuton varhaiskasvatuskokeilu päättyy 31.7.2021

Opetus – ja kulttuuriministeriö päättää kolmivuotisen kokeilun viimeisen vaiheen vuoden 2021 heinäkuun loppuun. Akaa osallistuu 27 muun kunnan kanssa kokeiluun ajalla 1.8.2020- 31.7.2021. Kokeilun päättymisen jälkeen viisivuotiaiden varhaiskasvatus jatkuu maksullisena v. 2016 syntyneille lapsille 1.8.2021 alkaen.

Kokeilun tavoitteena on lisätä lasten osallistumista varhaiskasvatukseen ja kerätä tietoa maksuttoman varhaiskasvatuksen vaikutuksista perheille ja huoltajien työllisyyteen. Kokeilussa kehitetään myös 5 – vuotiaiden lasten pedagogiikkaa, toimintamalleja ja ehjää jatkumoa varhaiskasvatuksesta esiopetukseen. Kokeilusta saatua tietoa voidaan osaltaan hyödyntää myös kaksivuotisen esiopetuksen suunnitteluun ja mahdolliseen tulevaan toteutukseen. Tärkeänä kehittämiskohteena on myös varhaiskasvatuksen palvelunohjaus.

Akaassa v. 2015 syntyneiden lasten huoltajat ovat ottaneet kokeilun vastaan hyvin myönteisesti ja 5 – vuotiaiden osallistumisaste Akaan varhaiskasvatukseen on noussut yli 95 %.