Koronaoireisena pysyttävä kotona ja käytävä testissä

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä on eilen tiedottanut, että pääsiäisen lomilta palaavien pitää hakeutua nopeasti koronatestiin, mikäli ilmenee oireita. Sairaana ei tule mennä työpaikalle, julkisiin paikkoihin, kouluun tai päiväkotiin. Akaassa yläkoulut ja lukio palasivat eilen lähiopetukseen pandemiaohjausryhmän suosituksen mukaisesti. Yläkoulussa ja lukiossa tulee käyttää kasvomaskeja kouluympäristössä. Akaan kaupungin valmiusjohtoryhmä on linjannut, että koko henkilöstöllä maskinkäyttö on pakollista kohtaamisissa,


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja tarkistetaan 1.8.2021 alkaen

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT JA ASIAKASMAKSUJEN TARKISTAMINEN 1.8.2021 ALKAEN Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia muutetaan 1.8.2021 siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia (nykyisen 50:n sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,70 prosenttia). Varhaiskasvatuksesta perittävä


Varhaiskasvatuksen asiakaskysely

Akaan varhaiskasvatus järjestää vuosittain asiakkailleen sähköisen kyselyn. Kyselyn kautta asiakkaillamme on mahdollisuus vaikuttaa Akaan varhaiskasvatukseen ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen, arviointiin ja kehittämiseen. Jokaisella lapsella on henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteet, toiveet ja tarpeet, joten pyydämme täyttämään kyselyn perheen jokaisesta lapsesta erikseen. Kyselyssä arvioidaan Akaan kunnallisia ja Norlandia ostopalvelupäiväkotien tuottamia palveluita. Vastausten pääkohdat julkistetaan keväällä kaupungin nettisivuilla ja ne


Varhaiskasvatuksen kesäpäivystys

Varhaiskasvatuksen keskitetty kesäpäivystys järjestetään 5.7.-31.7.2021 välisenä aikana. Toijalan taajaman varhaiskasvatus keskitetään päiväkoti Onniin Sontulantie 8, 37800 Akaa ja Viialan varhaiskasvatus Sahurin päiväkotiin Sahurintie 2, 37830 Akaa. Kylmäkosken lapset sijoitetaan huoltajien toiveiden mukaan joko päiväkoti Onniin tai Sahuriin. Kesäkyselylomakkeet jaetaan huoltajille huhtikuussa. Lasten kesän aikaisista hoitojärjestelyistä tiedotetaan hoitopaikkojen kautta toukokuun loppuun mennessä.  


Varhaiskasvatuspaikkojen haku

Elokuussa 2021 vapautuvien varhaiskasvatuspaikkojen keskitetty hakuaika on 8.3.2021 – 31.3.2021. Varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea 4 kk ennen tarvetta tai kun varhaiskasvatuksen tarve johtuu ennakoimattomasta työllistymisestä tai opinnoista, viimeistään kahta viikkoa ennen tarvetta. Hakulomake löytyy osoitteesta www.akaa.fi –> Varhaiskasvatus-> Haku varhaiskasvatukseen. Asiakasmaksusopimus, tulonselvitykset ja muut liitteet tulee toimittaa varhaiskasvatustoimistoon osoitteeseen Sampolantie 5, 37800 Akaa, viimeistään sen kuukauden


Varhaiskasvatuksen koronaohjeet

Noudatamme varhaiskasvatuksessa edelleenkin terveyskeskuksen 25.6.2020 antamaa koronaohjetta. Ohjetta noudatetaan, kunnes uudet ohjeet tulevat voimaan. Koronaviruksen oireita voivat olla: kuume yskä hengenahdistus lihaskivut väsymys nuha pahoinvointi ripuli Taudin yhteydessä on kuvattu myös maku- ja hajuaistin häiriöitä. Pelkästään oireiden perusteella et voi päätellä, onko hengitystietulehduksen aiheuttaja koronavirus vai joku muu virus tai bakteeri. Jos lapsella on edes lieviä


Varhaiskasvatuksen 5-vuotiaiden Viskaritoiminta syksyllä 2021

Akaan varhaiskasvatus osallistuu 5- vuotiaiden 20 viikkotunnin maksuttomaan kokeiluun heinäkuun loppuun saakka. Kokeilu päättyy Opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta. Ennen kokeilun alkua syksyllä 2020 Akaan päiväkotien viisivuotiaille suunniteltiin omaa Viskaritoimintaansa. Osa päiväkotiryhmistä muodostettiin pelkästään viisivuotiaista ja osa neli- viisivuotiaista lapsista. Päiväkotien opettajat ovat antaneet hyvää palautetta kokeilusta. Erityisen hyväksi on koettu ryhmän lasten vähäinen ikähajonta ja


Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun vuosina 2021 – 2024 vuonna 2016 ja 2017 syntyneille lapsille. OKM valitsi kokeiluun osallistuvat kunnat satunnaisotannalla. Kunnat itse eivät voineet hakea kokeiluun, vaikuttaa otantaan eikä kieltäytyä valinnan jälkeen osallistumasta kokeiluun. Akaa ei tullut valituksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun


5 – vuotiaiden 20 viikkotunnin maksuton varhaiskasvatuskokeilu päättyy 31.7.2021

Opetus – ja kulttuuriministeriö päättää kolmivuotisen kokeilun viimeisen vaiheen vuoden 2021 heinäkuun loppuun. Akaa osallistuu 27 muun kunnan kanssa kokeiluun ajalla 1.8.2020- 31.7.2021. Kokeilun päättymisen jälkeen viisivuotiaiden varhaiskasvatus jatkuu maksullisena v. 2016 syntyneille lapsille 1.8.2021 alkaen. Kokeilun tavoitteena on lisätä lasten osallistumista varhaiskasvatukseen ja kerätä tietoa maksuttoman varhaiskasvatuksen vaikutuksista perheille ja huoltajien työllisyyteen. Kokeilussa kehitetään


Kurkista videoiden avulla päiväkotien elämään

Päiväkotiemme uunituoreet iloiset esittelyvideot on nyt julkaistu verkkosivuillamme. Videot löytyvät kunkin päiväkodin omalta esittelysivulta. Siirry päiväkotien sivuille Esittelyvideot on suunnattu muun muassa lapsiperheille, joille lapsen haku päiväkotiin on ajankohtainen, tai heille jotka tarvitsevat lisätietoa päiväkodeista Akaassa. Videoiden avulla pääset kurkistamaan, miten meidän pienet akaalaiset viihtyvät päiväkodissa, mitä kaikkea päivään voikaan mahtua ja mikä lasten mielestä