Akaa etsii yrityksiä, yhdistyksiä ja seuroja järjestämään harrastustoimintaa koululaisille lukuvuodeksi 2022-2023 - Akaan kaupunki

Akaa etsii yrityksiä, yhdistyksiä ja seuroja järjestämään harrastustoimintaa koululaisille lukuvuodeksi 2022-2023

Akaa etsii Harrastamisen Suomen mallin -hankkeeseen harrastusryhmien ohjaajia ensi lukuvuodelle. Harrastuksia järjestävinä tahoina voivat toimia paikalliset tai seudulliset yritykset, yhdistykset ja seurat. Harrastusryhmien järjestäjien hankinta tapahtuu käänteisen kilpailutuksen avulla.

Akaan Kaupunki osallistuu Harrastamisen Suomen mallin – hankehakuun, joka on avoinna 15.2.2022-22.3.2022 klo 16.15 asti. Rahoituspäätös hankehausta saadaan huhtikuun 2022 lopulla. Toiminnan tarkoitus on tarjota lapsille ja nuorille mieluinen, maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastusten ohjaajina voivat toimia eri toimintamuotojen ja lajien asiantuntijat esimerkiksi paikallisista tai seudullisista yrityksistä, yhdistyksistä ja seuroista. Harrastustoiminnalla halutaan tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja osallisuutta.

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on, että harrastamiseen olisi kaikille yhdenvertainen mahdollisuus. Osallistumiseen ei tarvita erityisiä varustehankintoja ja harrastukset järjestetään koulun tiloissa tai koulun välittömässä läheisyydessä koulupäivän jälkeen.

Kauden 2022-2023 harrastusryhmät on valittu kouluille sen mukaan, mitä lapset ovat koulukohtaisesti toivoneet. Koululaisten harrastustoiveita tiedusteltiin Wilman kautta lähetetyn sähköisen kyselyn muodossa. Osa kouluista järjesti oppilaille myös omat luokkakohtaiset kyselyt. Haussa on ohjaajia kuvataiteen, valokuvauksen, liikunnan, koodauksen, retkeilyn, leivonnan, musiikin, elokuvan ja tieteen harrastusryhmiin. Tänä vuonna myös itsepuolustuslajeja toivottiin Pappilan koululle. Lisäksi etsinnässä on harrastusryhmän ohjaajia vaativan erityisentuen lapsille.

Ensi kaudelle harrastusryhmien palveluntuottajien hankinta toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena, jossa hintoja ei vertailla, vaan valintaperusteena on pedagoginen pätevyys ja kokemusvuodet lasten ja nuorten harrastustoiminnan ohjaamisesta sekä tarjoukseen liitetty harrastustoiminnan kuvaus / suunnitelma.

Harrastustoiminnan järjestäjille maksetaan palkkiot seuraavasti: yrityksille 65,00 € / tunti (60 min) + alv 24% ja yhdistyksille 55,00 € / tunti (60 min). Tuntikorvaus sisältää kaikki matka ym. kustannukset. Kuvataide, käsityö, musiikki, ruuanlaitto, eräkerho ja elokuva -harrastusryhmistä on ilmoitettu erikseen myös materiaalikorvauksesta/lapsi/kerta. Materiaalimaksu korvataan toiminnan järjestäjälle laskun perusteella jälkikäteen. Laskutetut materiaalit tulee perustua tositteisiin.

Hankinta on ehdollinen ja toteutuu mikäli hankehaussa Akaan kaupunki saa positiivisen tuloksen. Toteutettavien harrastusryhmien ja niihin valittavien ohjaajien määrä tarkentuu hankehaun tuloksen selvittyä huhtikuun 2022 lopulla.

Harrastusryhmän ohjaajiksi valituilla sopimusaika on lukuvuosi 2022-2023 (eli 15.8.2022 – 15.6.2023), jonka jälkeen Akaan kaupungilla on mahdollisuus jatkaa sopimusta lukuvuodelle 2023 – 2024 ilman uutta kilpailutusta.

vaaleapukuinen lapsi hyppää esteen yli

Tarjous harrastusryhmän tuottamisesta tulee tehdä Akaan Cloudiassa.

Kysymyksiä järjestelmään odotetaan 28.2.2022 klo 10:00 mennessä ja tarjouksia voi jättää 9.3.2022 klo 15:00 asti. Aikataulu tarjouksen tekemiseen on tiukka, koska tarkka hankehakemus ja koulukohtainen harrastuslukujärjestys tulee lähettää Opetus -ja Kulttuuriministeriölle viimeistään 22.3.2022.

Lisätietoja antaa hankekoordinaattori Marika Yli-Ollila, puh. 040 335 6388
marika.yli-ollila@akaa.fi