Yleinen - Akaan kaupunki

Hyvinvointia elintavoilla – osallistu kyselyyn!

Pirkanmaan kunnissa on luotu Hyvinvointia elintavoilla -verkkosivustot osana Pirkanmaan tulevaisuuden sotekeskus -hankkeen kehittämistyötä. Verkkosivuston tarkoituksena on lisätä asukkaiden tietoutta erilaisista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mahdollisuuksista. Löydät Akaan verkkosivuston osoitteesta https://akaa.fi/terveys/hyvinvointia-elintavoilla/ Verkkosivuston sisältö on koottu neljän eri teeman alle: Syöminen, liikkuminen, terveysneuvonta ja -ohjaus sekä hyvinvointia muuhun arkeen. Löydät verkkosivustolta tietoa muun muassa terveyttä edistävistä ravitsemussuosituksista ja


Kaupunginhallituksen 22.11.2022 päätökset

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 22.11.2022 ja teki seuraavat päätökset: 297 § Akaan yrittäjäpalkinto 2022 Salassapidettävä 298 § Nk. Tarpian talojen tonttien myynti Kaupunginhallitus päätti että Kiinteistöllä 20-444-1-635 sijaitsevat rakennuspaikat 1 ja 2 korttelissa 185 sekä rakennuspaikka 1 korttelissa 187 asetetaan myytäväksi huutokaupalla. Kaupunki pitää oikeuden hylätä tai hyväksyä korkein tarjous. Huutokauppa suoritetaan internetin sähköisellä alustalla.  Tonteille


Valtuuston päätökset 16.11.2022

Akaan kaupunginvaltuusto kokoontui 16.11.2022 ja teki seuraavat päätökset: 82 § Kriisiajan hallintosääntö Valtuusto hyväksyi kriisiajan hallintosäännön 83 § Talouskatsaus 1-9/2022 Valtuusto merkitsi tammikuun-syyskuun talouskatsauksen tiedokseen. 84 § Akaan kaupungin strategia/toimenpideohjelmat vuosille 2021 – 2022/ seuranta 9/2022 Valtuusto merkitsi Akaan kaupungin strategia/toimenpideohjelmien toteutumat tammikuun-syyskuun osalta tiedokseen. 85 § Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2023 Valtuusto vahvisti vuodelle 2023


Kaupunginhallituksen päätökset 8.11.2022

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 8.11.2022 ja teki seuraavat päätökset: 279 § Viialan yhtenäiskoulun ensikertainen kalustus Salassapidettävä JulkL621/1999 § 6 280 § Liikuntahallin katsomoratkaisu Salassapidettävä JulkL §24, kohdat 17 ja 20 281 § Vastine Kaarnakoti Oy:n markkinaoikeudelle tekemään valitukseen Kaupunginhallitus päätti antaa vastineensa markkinaoikeudelle tehtyyn valitukseen koskien kaupunginhallituksen päätöstä 04.10.2022 § 251 (Akaan kaupungin palveluasumisen palvelut) 282


Kylmäkosken Lempeää liikuntaa jumppa alkaa 7.11.

Kylmäkosken koulun remontti on vihdoin valmis, jonka vuoksi koulun liikuntasali vapautuu ilta- ja viikonloppukäyttöön. Lempeää liikuntaa lattiajumppa alkaa maanantaina 7.11. klo 14.30-15.15 Kylmäkosken koulun liikuntasalissa. Ota mukaan oma jumppapatja ja sisäliikuntavarustus! Jumppaan osallistuminen vaatii voimassaolevan kuntopassin.   Terveisin, Akaan liikuntapalvelut


Siirretään tammikuulle 2023: Akaan kyläalueiden kehittämistä koskeva työpaja

Muutos: työpaja siirretään tammikuun 2023 loppupuolelle.   Työn tavoitteena on tutkia, miten kyläalueita tulisi kehittää, jotta ne menestyvät tulevaisuudessa. Lähtökohtatarkastelut on tehty ja työ on edennyt kehittämismahdollisuuksien ideointiin. Työpajassa esitellään työn tämän hetkisiä tuloksia ja keskustellaan yhdessä kyläalueiden tulevaisuudesta erilaisten tehtävien parissa. Työpajan tuloksia hyödynnetään myös Akaan strategisen yleiskaavan laatimisessa.   Lisätiedot: Ramboll, projektipäällikkö Jarkko


Valtuuston päätökset 26.10.2022

Akaan kaupunginvaltuusto kokoontui 26.10.2022 ja teki seuraavat päätökset: 74 § Vuoden 2022 talousarvion 2. muutos Valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdottamat muutokset vuoden 2022 talousarvioon.  Muutosten vaikutus tilikauden tulokseen ja tilikauden yli/-alijäämään on 0 euroa. 75 § Varikkoselvitys Valtuusto merkitsi teknisen toimen varikkoselvityksen tiedokseen. 76 § Ero luottamustoimesta / Martti Laajoki Valtuusto myönsi Martti Laajoelle eron valtuustosta


Hammashoidon laskutuksessa tilapäinen häiriö

Ohjelmavaihdoksesta johtuen hammashoidon laskutuksessa on ilmennyt tilapäinen häiriö. Osalle asiakkaista on toimitettu virheellisesti kaksi laskua ja osalle laskua ei ole saatu vielä toimitettua. Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa. Ongelma pyritään korjaamaan mahdollisimman pian.   Ystävällisin terveisin, Hammashoitola


Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivut on julkaistu

Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa pirkanmaalaisten terveys- ja sosiaalipalveluista sekä pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueen uudet verkkosivut on nyt julkaistu. Käy katsomassa osoitteessa www.pirha.fi miltä uusi hyvinvointialueen ilme näyttää. Verkkosivustoa kehitetään loppuvuotta kohti. Palautetta sivustosta voi antaa sivustolla olevan palautelomakkeen kautta.


Kaupunginhallituksen päätökset 18.10.2022

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 18.10.2022 ja teki seuraavat päätökset: 263 § Suomi-rata Oy: osakaskokous / edustaja ja omistajaohjaus Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Suomi-rata Oy:n osakaskokouskutsun sekä nimetä kokousedustajaksi kaupunginjohtaja Antti Peltolan ja hänen varalleen kaupunkikehitysjohtaja Lasse Silvánin. Lisäksi kaupunginhallitus linjasi omistajapoliittisena ohjeena että: -varmistetaan ensin pääradan kunnostaminen ja kehittäminen raideliikenteen kapasiteetin kasvattamiseksi mm. lisäraiteiden avulla -suurnopeusradan ja


Kausi-influenssarokotukset 2022–2023 alkavat

Kausi-influessarokotusten ajanvaraus avataan 19.10.2022 Influenssarokotteen saavat kansallisessa ohjelmassa maksutta ne, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden terveydelle rokotuksesta on merkittävää hyötyä. Raskaana olevat Kaikki 65 vuotta täyttäneet Alle 7-vuotiaat lapset Sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat Varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö, joka osallistuu potilaiden ja


Pirkanmaan hyvinvointialueen kysely asukkaille maksutavoista vastaanottotoiminnoissa

Pirkanmaan hyvinvointialue järjestää kyselyn asiakasmaksutavoista pirkanmaalaisille. Kyselyn tarkoituksena on selvittää, millä tavoin pirkanmaalaiset ovat halukkaita jatkossa maksamaan käynneistään terveydenhuollon vastaanottopalveluissa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään sujuvan asioinnin kehittämisessä. Tarkoituksena on kartoittaa asiakasnäkemystä, jotta maksamisesta saataisiin sujuvaa ja tehokasta. Kysely kattaa terveydenhuollon ja suun terveydenhuollon palvelut. – On tärkeää selvittää nyt pirkanmaalaisten halukkuus maksaa vastaanottotoiminnan asiakasmaksuja myös muulla


Kaupunginhallituksen päätökset 4.10.2022

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 4.10.2022 ja teki seuraavat päätökset: 251 § Akaan kaupungin palveluasumisen palvelut Kaupunginhallitus päätti tarjouskilpailun perusteella valittavista puitesopimustoimittajien tarjoajista ja palveluyksiköistä 252 § Perustietotekniikan palveluiden hankinta Kuntien Tiera Oy:ltä Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Tiera Oy:n kanssa neuvotellut sopimukset Tieran palveluiden käyttöönotosta kaupungin perustietotekniikassa sekä valtuuttaa tietohallinnon käynnistämään siirtymähankkeen. 253 § Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimet / vanhusneuvosto – kuntakohtainen edustus


Avantosaunan polettivika korjattu

Avantosaunojen avainpolettiongelma on nyt korjattu. Pahoittelemme viasta aiheutunutta harmia. Avantosaunojen aukioloajat löydät Avantouinti-sivulta