Yleinen - Akaan kaupunki

Kaupunginhallituksen päätökset 30.3.2023

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 30.3.2023  ja teki seuraavat päätökset: 66 § Liikuntahallin katsomoratkaisu Salassapidettävä JulkL 621/1999 § 67 § Akaa Areena kilpailutus, tarjouspyyntöaineisto Salassapidettävä JulkL 621/1999 § 6 68 § Hirvialhon asemakaava-alueen kadun ja vesihuollon rakentaminen alue-2 /Urakoitsijan valinta Salassapidettävä JulkL 621/1999 § 6 69  § Akaan seudun joukkoliikennehankinnat Kaupunginhallitus hyväksyi esitetyn toimintatavanjoukkoliikennehankintojen osalta ja valtuutti


Kirjastojen poikkeusperjantai 31.3.

Perjantaina 31.3.2023 Akaan pääkirjastossa on vain omatoimiaika klo 10-18 ja Viialan kirjasto Vilkku on kiinni kirjaston kehittämispäivän vuoksi. Omatoimiaikana asioidessasi tarvitset PIKI-kirjastojen kirjastokortin ja PIN-koodin. PIN-koodi (tunnusluku) on sama, jota käytät verkkokirjastossa ja automaatilla. Saat ne tarvittaessa kirjastosta palveluaikana. Kirjastokortti luetaan kortinlukijalla kirjaston ulkopuolella, näppäillään PIN-koodi kortinlukijaan ja enter, jolloin ovi avautuu. Kirjastokortti on henkilökohtainen ja jokaisen


Kaupunginvaltuuston 22.3.2023 päätökset

Akaan kaupunginvaltuusto kokoontui 22.3.2023 ja teki seuraavat päätökset: 10 § Akaan kaupungin laajan hyvinvointikertomuksen (2021-2024) hyvinvointisuunnitelma vuodelle 2023 Valtuusto hyväksyi hyvinvointisuunnitelman vuodelle 2023. 11 §  Teknisen johtajan viran (vakanssinumero 11400001) auki julistaminen ja valintatyöryhmän nimeäminen / Virkavaali Valtuusto päätti valita teknisen johtajan virkaan  insinööri amk, toimitilapäällikkö Jarmo Airaksisen. Perustelut valinnalle: Ottaen huomioon teknisen johtajan virassa edellytetyn muodollisen


Kirjastojen poikkeusperjantai 31.3.

Perjantaina 31.3.2023 Akaan pääkirjastossa on vain omatoimiaika klo 10-18 ja Viialan kirjasto Vilkku on suljettu kirjaston kehittämispäivän vuoksi. Omatoimiaikana asioidessasi tarvitset PIKI-kirjastojen kirjastokortin ja PIN-koodin. PIN-koodi (tunnusluku) on sama, jota käytät verkkokirjastossa ja automaatilla. Saat ne tarvittaessa kirjastosta palveluaikana. Kirjastokortti luetaan kortinlukijalla kirjaston ulkopuolella, näppäillään PIN-koodi kortinlukijaan ja painetaan enter, jolloin ovi avautuu. Kirjastokortti on henkilökohtainen ja jokaisen


Kohdeavustusten ja yleisavustusten haku 2023

Kulttuurin kohdeavustukset ja yleisavustukset yhdistyksille tulevat hakuun. Kohdeavustuksia myönnetään – akaalaisille yhdistyksille, joiden toiminta on yhdistyksen sääntöjen mukaan taide- tai kulttuuritoimintaa – muille Akaassa toimiville yhdistyksille, projekti- ja työryhmille, silloin kun avustus kohdennetaan kulttuuritoiminnaksi katsottavan hankkeen toteuttamiseen – akaalaisille kulttuurilaitoksille – akaalaisille yksityishenkilöille Avustus myönnetään kuluvan kalenterivuoden toimintaan. Kohdeavustukset on haettava ennen avustettavan hankkeen tai


Kaupunginhallituksen päätökset 7.3.2023

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 7.3.2023  ja teki seuraavat päätökset: 42  § Akaan kaupungin laajan hyvinvointikertomuksen (2021-2024) hyvinvointisuunnitelma vuodelle 2023 Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Akaan kaupungin laajan hyvinvointikertomuksen (2021-2024) hyvinvointisuunnitelma vuodelle 2023 43 § Akaan kaupungin lausunto Väylävirastolle luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2024-2031 Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteen mukaisen lausuntoluonnoksen Akaan kaupungin lausunnoksi


Akaan kaupunginvaltuuston päätökset 22.2.2023

Akaan kaupunginvaltuusto kokoontui 22.2.2023 ja teki seuraavat päätökset: 3 § Akaan kaupungin strategiset toimenpideohjelmat vuosille 2023-2024 Valtuusto hyväksyi henkilöstöohjelman, sivistysohjelman ja elinvoima- ja kaupunkiympäristöohjelman vuosille 2023-2024 ja päätti,  että strategisten toimenpideohjelmien seurantaraportointi tehdään puolivuosittain. 4 § Vuoden 2023 talousarvion muutos/ VYK -välineistö Valtuusto myönsi vuoden 2023 talousarvion investointiohjelman kohtaan Sivistyslautakunta/ Irtain käyttöomaisuus/ Hankkeet Viialan yhtenäiskoulun


Ulkokenttien harjoitusvuorot ja varaukset 2023

Ulkokenttien vakiovuorot kesäkaudeksi 2023 tulee hakea 8.3.2022 klo 15:00 mennessä. Lisätietoa ja vakiovuorohakemuksen löydät https://akaa.fi/tee-ja-viihdy/liikunta/ulkoliikuntapaikkojen-harjoitusvuorot-ja-varaukset/


Kaupunginhallituksen päätökset 7.2.2023

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 7.2.2023  ja teki seuraavat päätökset: 23 § Liikuntahallin katsomoratkaisu – Salassapidettävä JulkL §24, kohdat 17 ja 20 24 § Akaan kaupungin strategiset toimenpideohjelmat vuosille 2023-2024 Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy henkilöstöohjelman, sivistysohjelman ja elinvoima- ja kaupunkiympäristöohjelman vuosille 2023-2024 ja että strategisten toimenpideohjelmien seurantaraportointi tehdään puolivuosittain. 25 § Hyvinvointialueen vuokrasopimukset Kaupunginhallitus


Kaupunginhallituksen 17.1.2023 päätökset

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 17.1.2023  ja teki seuraavat päätökset: 3 § Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen sekä jäsenten ja varajäsenten valitseminen Kaupunginhallitus päätti 1)    asettaa kaupungin 1., 2., 3. ja 4. äänestysaluetta varten vaalilautakunnat toimittamaan vuoden 2023 eduskuntavaalit 2)   valita kaikkiin vaalilautakuntiin 5 jäsentä sekä sijaantulojärjestyksessä 5 varajäsentä seuraavasti: Toijalan läntinen vaalilautakunta: Nina Weltzien,


Loppiainen ja Akaan kirjastot

Loppiainen muuttaa Akaan kirjastojen aukioloaikoja. Torstaina 5.1. henkilökunta on paikalla klo 10-15 pääkirjastossa ja Viialan kirjasto Vilkussa. Perjantaina 6.1. kirjastot ovat kiinni. Pääkirjastossa viikonlopun omatoimiaika on normaalisti, lauantaina ja sunnuntaina klo 10-14.


Hallinnon toimipisteet suljettuina 22.12.2022 – 1.1.2023

Joulun aikaan asiointi kaupungin virastoissa on varsin vähäistä ja suuri osa henkilökunnasta viettää yleensä vuosilomaa. Akaan kaupungin hallinnon toimipisteet ovat siten suljettuina 22.12.2022-1.1.2023 välisen ajan. Suljettuina 22.12.2022-1.1.2023 ovat: Akaan kaupungintalo Akaanportissa (Sirkesalontie 3) teknisen toimen ja elinkeinopalveluiden toimipiste (Valtatie 11) kaupunkikehityksen toimipiste (Kirkkotori 10) nuorisopalveluiden toimipiste (Sampolantie 5) perusturvatoimen hallinnon toimipiste (Torkontie 2) Hallinnon toimipisteet


Pirkanmaan energiastrategialuonnos nähtävillä

Pirkanmaan liitto pyytää kommentteja Pirkanmaan energiastrategian luonnoksesta. Energiastrategia on laadittu laajassa yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa ja sen tavoitteena on kestävä ja hiilineutraali maakunnan energiajärjestelmä vuonna 2030. Pirkanmaan energiastrategiassa kuvataan maakunnan mahdollisuuksia ja rajoitteita energian tuotantoon, siirtoon, kuljetukseen ja varastointiin liittyen. Kulutusta käsitellään erityisesti energiatehokkuuden näkökulmasta. Energiastrategia sisältää strategisia toimenpide-ehdotuksia, joilla vastataan energiamurroksen haasteisiin sekä luodaan