Akaa mukana oppimisen tuen ja inkluusion kehittämisessä - Akaan kaupunki

Akaa mukana oppimisen tuen ja inkluusion kehittämisessä

Akaa on mukana hankkeessa, jossa kehitetään oppimisen tukea ja inkluusiota varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Elokuusta 2021 joulukuuhun 2022 toteutettavan hankkeen avulla pyritään varmistamaan, että jokainen lapsi ja nuori saa varhaiskasvatuksessa ja koulussa tarvitsemansa tuen.

Alueellisessa hankkeessa on Akaan lisäksi mukana Hämeenkyrön, Pälkäneen ja Urjalan kunnat. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kunnissa kehitetään ja yhtenäistetään oppimisen ja koulunkäynnin tukeen ja inkluusion toimeenpanoon liittyviä käytänteitä. Hankkeessa selvitetään kuntien kolmiportaisen tuen käytänteet, tuen prosessit ja kehittämisen kohteet. Tavoitteena on, että oppilas saa tarvitsemansa tuen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti ja yhdenvertaisesti tuen ollessa oikea-aikaista, suunnitelmallista, moniammatillista ja läpinäkyvää.

Hankkeessa on tarkoitus myös selventää ja kirjata varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen nivelvaiheisiin liittyvät tiedonsiirron käytänteet. Tavoitteena on kouluttaa henkilöstöä ja edistää monialaista yhteistyötä oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tukemiseksi.

Yhteyshenkilö:

hankekoordinaattori Hannele Vuoristo, hannele.vuoristo@edu.akaa.fi, puh. 040 335 3557

oppilaat nauravat