Akaan kaupungin ensi vuoden talousarvioesitys ylijäämäinen - Akaan kaupunki

Akaan kaupungin ensi vuoden talousarvioesitys ylijäämäinen

Kaupunginjohtaja Antti Peltolan talousarvioesitys on valmistunut. Ensi vuoden osalta arvioitu tilikauden ylijäämä on noin 0,7 miljoonaa euroa. ”Vaikka ensi vuoden osalta talousarvioesitys onkin ylijäämäinen, niin suunnitelmavuosiin liittyy runsaasti epävarmuustekijöitä muun muassa hyvinvointialueuudistuksesta ja TE-palvelujen muutoksesta johtuen”, toteaa talousjohtaja Mari Puhka-Susi.

Kaupunginjohtaja Antti Peltolan mukaan talousarvioesityksellä Akaa valmistautuu kunnan muuttuvaan rooliin ja uuteen perustehtävään hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä sekä kaupungin elinvoiman vahvistajana. ”Käytännössä tämä merkitsee muun muassa hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan muodostamista sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvien tavoitteiden ja toimenpiteiden terävöittämistä. Myös panostamista kaupungin elinvoiman ja kehittymisen vahvistamiseksi jatketaan. Tämä tehdään panostamalla esimerkiksi kaavoitukseen sekä elinkeinopoliittisesti merkittäviin investointeihin”, kaupunginjohtaja Peltola kertoo.

Kouluverkon uudistamisen linjauksissa loppusuoralle

Kaupungin investointitaso on ollut viime vuosina korkea ja myös tulevina vuosina Akaa joutuu investoimaan merkittävästi kouluverkkoon. Viialan uuden yhtenäiskoulun rakentamisen lisäksi investointitasoa on nostanut uusi Akaa Areena ja hyvinvointikeskus. Myös uusi keskuskeittiö valmistuu ensi kevään aikana. ”Akaan kouluverkon uudistamisessa aletaan siirtyä loppusuoralle. Ensi kesään mennessä tehdään Akaan Toijalan kouluverkon viimeisen vaiheen linjaukset ja tämän jälkeen onkin niiden toimeenpanon aika. Uudistuva kouluverkko ja uusi Akaa Areena ovat tärkeitä vetovoimatekijöitämme” Antti Peltola toteaa.

Akaan osalta kuntien välinen muuttoliike on kehittynyt kuluvan vuoden aikana hyvin: lokakuussa 2022 muuttovoittoa oli tullut 35 henkeä vuoden 2021 loppuun verrattuna ja muuttoliikkeen rakenne on erinomainen.

”Saamme muuttovoittoa työllisistä ja korkeasti koulutetuista. Myös tulorakenteen ja ikärakenteen osalta muuttoliike on pysynyt meille suotuisana. Kehitys on uuden kaupunkistrategian tahtotilan mukainen ja tavoitteemme on vahvistaa sitä myös jatkossa. Uusi kaupunkistrategia antaa työllemme vahvan selkänojan, kaupunginjohtaja Antti Peltola päättää.
Akaan kaupunginhallitus käsittelee talousarvioehdotusta kokouksessaan 7.12.2022 ja kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 14.12.2022.

Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335
talousjohtaja Mari Puhka-Susi, puh. 040 335 3203