Hallinto - Akaan kaupunki

Akaa palkittiin Nuorisovaltuustomyönteinen kunta -sertifikaatilla

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry on myöntänyt Akaan kaupungille Nuorisovaltuustomyönteinen kunta –sertifikaatin. Liiton mukaan Akaa on edistänyt kiitettävällä tavalla kunnan nuorten osallisuutta ja nuorisovaltuuston toimintamahdollisuuksia. Nuorisovaltuustomyönteisessä kunnassa nuorisovaltuuston tila on vakaa ja kunta tarjoaa erinomaisen perustan nuorisovaltuuston toiminnalle. Kunnassa on lisäksi nuorisovaltuustotoiminnan vaikuttavuutta tukevia rakenteita, joita käytetään ja kehitetään aktiivisesti. Voimassa kaksi vuotta Nuorten osallisuuden eteen


Vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto etsivät uusia jäseniä

Vanhusneuvostossa ja vammaisneuvostossa meneillään olevat toimikaudet ovat tulossa päätökseen. Nyt haetaankin jäseniä molempiin toimielimiin uudelle kahden vuoden toimikaudelle, joka alkaa 1.8.2023. Vanhusneuvostoon voi asettaa ehdokkaita akaalaiset vanhus- ja eläkeläisjärjestöt tai -yhdistykset. Vammaisneuvostoon voi asettaa ehdokkaita akaalaiset vammaisjärjestöt tai -yhdistykset, sekä yksittäiset ko. kuntalaisryhmään kuuluvat vammaiset henkilöt ja heidän omaisensa. Esitykset pyydetään tekemään viimeistään 31.5.2023. Tarkemmat


Valtuuston 26.4.2023 päätökset

Akaan kaupunginvaltuusto kokoontui 26.4 2023 ja teki seuraavat päätökset: 17 § Pätsiniementie 67 asemakaavan muutos Valtuusto hyväksyi Pätsiniementie 67:n asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ja kaavan laatijan vastineet. 18 § Akaa kaupungin talouden tasapainottamistoimenpiteet 2020-2024/ Seuranta 2020-2022 Valtuusto merkitsi asian tiedoksi. 19 § Talouden tasapainottamisohjelman (2018) seuranta ja raportointi vuosilta 2018-2022 Valtuusto merkitsi asian tiedoksi. 20 § Eronpyyntö


Kaupunginhallituksen 18.4.2023 päätökset

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 18.4.2023 ja teki seuraavat päätökset: 91 § Oppituntien pituus Kaupunginhallitus palautti asian valmisteluun 92 § Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun Etelä-Pirkanmaan kuntien yhteistyösopimuksen päivittäminen Kaupunginhallitus hyväksyi elinvoimalautakunnan ehdotuksen ja päätti hyväksyä Etelä-Pirkanmaan kuntien yhteistyösopimuksen työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta 93 § Työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta Pirkanmaan alueella voimassa olevan kuntien välisen yhteistyösopimuksen muuttamisen Kaupunginhallitus hyväksyi elinvoimalautakunnan ehdotuksen ja päätti


Tekniseksi johtajaksi valittiin Jarmo Airaksinen

Jarmo Airaksinen on valittu Akaan kaupungin tekniseksi johtajaksi. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen. Airaksinen on koulutukseltaan insinööri ja hän asuu Valkeakoskella. Teknisen johtajan virka tuli hakuun, kun sitä hoitanut henkilö siirtyi uuteen työhön.


Kaupunginvaltuuston 22.3.2023 päätökset

Akaan kaupunginvaltuusto kokoontui 22.3.2023 ja teki seuraavat päätökset: 10 § Akaan kaupungin laajan hyvinvointikertomuksen (2021-2024) hyvinvointisuunnitelma vuodelle 2023 Valtuusto hyväksyi hyvinvointisuunnitelman vuodelle 2023. 11 §  Teknisen johtajan viran (vakanssinumero 11400001) auki julistaminen ja valintatyöryhmän nimeäminen / Virkavaali Valtuusto päätti valita teknisen johtajan virkaan  insinööri amk, toimitilapäällikkö Jarmo Airaksisen. Perustelut valinnalle: Ottaen huomioon teknisen johtajan virassa edellytetyn muodollisen


Valtuuston kokous 22.3.2023

Valtuuston kokous pidetään 22.3.2023 klo 18.00 Toijalan yhteiskoulun auditoriossa. Yleisö voi seurata kokousta internetissä osoitteessa akaa.fi/valtuustonkokous. Kokousta voi seurata myös paikan päällä. Asiat: § 8 Kokoukseen osallistuvien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus § 9 Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohdan määrääminen § 10 Akaan kaupungin laajan hyvinvointikertomuksen (2021-2024) hyvinvointisuunnitelma vuodelle 2023 § 11 Teknisen johtajan viran


Eduskuntavaalit 2023

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Ennakkoäänestys on mahdollista missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa 22.- 28.3.2023 Akaan kaupungissa yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on kolme: • Toijala / kaupungintalo, valtuustosali, Myllytie 3 • Viiala / Viialan kirjasto, Solmukatu 3 • Kylmäkoski / Kylmäkosken vanha terveysasema, Koulutie 5 Ennakkoäänestyspaikat ovat kaikki avoinna: ke 22.3.2023 – pe 24.3.2023 klo 10.00-17.00 la 25.3.2023 –


Uudet strategiset toimenpideohjelmat hyväksytty

Akaan valtuusto on hyväksynyt henkilöstöohjelman, sivistysohjelman ja elinvoima- ja kaupunkiympäristöohjelman vuosille 2023-2024. Toimenpideohjelmien seurantaraportointi tehdään puolivuosittain. Tutustu ohjelmiin: Elinvoima_ja_kaupunkiymparistoohjelma_2023_2024 Henkilostoohjelma_2023_2024 Sivistysohjelma_2023_2024


Valtuusto kokoontuu 22.2.2023

Valtuuston kokous pidetään 22.2.2023 klo 18.00 Toijalan yhteiskoulun auditoriossa. Yleisö voi seurata kokousta internetissä osoitteessa akaa.fi/valtuustonkokous Kokousta voi seurata myös paikan päällä. Asiat: § 1 Kokoukseen osallistuvien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus § 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohdan määrääminen § 3 Akaan kaupungin strategiset toimenpideohjelmat vuosille 2023–2024 § 4 Vuoden 2023 talousarvion muutos/ VYK


Kaupunginhallituksen 17.1.2023 päätökset

Akaan kaupunginhallitus kokoontui 17.1.2023  ja teki seuraavat päätökset: 3 § Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen sekä jäsenten ja varajäsenten valitseminen Kaupunginhallitus päätti 1)    asettaa kaupungin 1., 2., 3. ja 4. äänestysaluetta varten vaalilautakunnat toimittamaan vuoden 2023 eduskuntavaalit 2)   valita kaikkiin vaalilautakuntiin 5 jäsentä sekä sijaantulojärjestyksessä 5 varajäsentä seuraavasti: Toijalan läntinen vaalilautakunta: Nina Weltzien,


Kaupungin organisaatioon muutoksia 1.1.2023

Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle 1.1.2023 alkaen. Tämä tarkoittaa muutoksia myös Akaan kaupungin organisaatioon: sote-palveluiden ja tiettyjen tukipalveluiden, kuten kuntouttavan työtoiminnan sekä asumispalveluyksiköissä tapahtuvien siivous- ja ruokapalveluiden tuottaminen, päättyvät. Samalla Akaan perusturvalautakunta sekä Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta lakkaavat olemasta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö jää edelleen vahvasti kaupungin omaksi toiminnaksi sivistystoimen alaisuuteen. Tämä


Hallinnon toimipisteet suljettuina 22.12.2022 – 1.1.2023

Joulun aikaan asiointi kaupungin virastoissa on varsin vähäistä ja suuri osa henkilökunnasta viettää yleensä vuosilomaa. Akaan kaupungin hallinnon toimipisteet ovat siten suljettuina 22.12.2022-1.1.2023 välisen ajan. Suljettuina 22.12.2022-1.1.2023 ovat: Akaan kaupungintalo Akaanportissa (Sirkesalontie 3) teknisen toimen ja elinkeinopalveluiden toimipiste (Valtatie 11) kaupunkikehityksen toimipiste (Kirkkotori 10) nuorisopalveluiden toimipiste (Sampolantie 5) perusturvatoimen hallinnon toimipiste (Torkontie 2) Hallinnon toimipisteet


Valtuusto kokoontuu keskiviikkona 14.12.2022 klo 16

Valtuuston kokous pidetään 14.12.2022 klo 16.00 Toijalan yhteiskoulun auditoriossa. Yleisö voi seurata kokousta internetissä osoitteessa akaa.fi/valtuustonkokous Kokousta voi seurata myös paikan päällä. Asialista: § 88 Kokoukseen osallistuvien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus § 89 Pöytäkirjantarkastajien vaali ja tarkastusajankohdan määrääminen § 90 Asuntomessujen järjestäminen Akaassa § 91 Akaan kaupungin hallintosääntö 1.1.2023 § 92 Hyvinvointi- ja


Akaan kaupungin ensi vuoden talousarvioesitys ylijäämäinen

Kaupunginjohtaja Antti Peltolan talousarvioesitys on valmistunut. Ensi vuoden osalta arvioitu tilikauden ylijäämä on noin 0,7 miljoonaa euroa. ”Vaikka ensi vuoden osalta talousarvioesitys onkin ylijäämäinen, niin suunnitelmavuosiin liittyy runsaasti epävarmuustekijöitä muun muassa hyvinvointialueuudistuksesta ja TE-palvelujen muutoksesta johtuen”, toteaa talousjohtaja Mari Puhka-Susi. Kaupunginjohtaja Antti Peltolan mukaan talousarvioesityksellä Akaa valmistautuu kunnan muuttuvaan rooliin ja uuteen perustehtävään hyvinvoinnin ja