Akaan kaupungin henkilöstön strategiaideat rohkeasti käyttöön - Akaan kaupunki

Akaan kaupungin henkilöstön strategiaideat rohkeasti käyttöön

Akaan kaupungin uusi strategia Sujuvan arjen Akaa 2026 on herättänyt henkilöstössä paljon ajatuksia ja keskustelua. Kaupungin johtoryhmä pyysi syksyllä työyhteisöjä pohtimaan, miten kaupungin arvot ja strategiset päämäärät näkyvät arjen toiminnassa. Yksiköt ovat käyneet strategiaa yhdessä läpi ja suunnitelleet tulevaa toimintaa suhteessa uuteen strategiaan. Vastauksia ja ideoita saapui johtoryhmälle runsaasti.

Johtoryhmä kiittää henkilöstöä aktiivisesta osallistumisesta ja kannustaa viemään uusia ideoita rohkeasti eteenpäin.

– Henkilöstö on osallistunut aktiivisesti yhteisen strategian työstämiseen jo valmisteluvaiheessa ja nyt sen jalkauttamisessa. Kiitos kaikille tästä työstä kaupunkimme hyväksi. Tulemme johtoryhmässä käymään kaikki ideat vielä tarkkaan läpi. Tässä vaiheessa kannustamme yksiköitä viemään ideoita ja kehittämisajatuksia rohkeasti käytäntöön resurssien puitteissa, kaupunginjohtaja Antti Peltola sanoo.

Arvot ohjaavat jokapäiväistä tekemistä

Peltolan mukaan uusitun strategian jalkauttaminen henkilöstölle on tärkeää: strategia halutaan arjen toimintaa ohjaavaksi työkaluksi läpi organisaation. Tekeillä on myös video, jonka avulla strategia ja kaupungin arvot tuodaan visuaaliseen muotoon ja helposti lähestyttäväksi.

– On hienoa, että arvot todella ohjaavat käytännön toimintaa. Arvot ilmenevät toiminnassa hyvin eri tavoin riippuen siitä minkälaisesta palvelusta on kyse ja siksi onkin tärkeää, että arvokeskustelua on käyty laajasti eri työyksiköissä, kertoo Antti Peltola.

Sujuvan arjen Akaa –strategian tavoitteita avataan tarkemmin toimialakohtaisissa toimenpideohjelmissa, jotka tulevat valtuuston käsittelyyn joulukuussa.

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335

henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori, puh. 040 335 3201

hallintojohtaja Katariina Koivisto, puh. 040 335 3227