Akaan kaupungin päivitetty strategia korostaa sujuvaa arkea – asukkaiden evästyksellä tärkeä rooli - Akaan kaupunki

Akaan kaupungin päivitetty strategia korostaa sujuvaa arkea – asukkaiden evästyksellä tärkeä rooli

Akaan kaupungin päivitetty strategia on nimeltään Sujuvan arjen Akaa 2026. Sama teema toistuu Akaan visiossa eli tulevaisuuden tavoitetilassa, jonka mukaan Akaassa on helppoa ja kotoisaa asua, tehdä töitä ja harrastaa. Kasvava Akaa vetää puoleensa asukkaita ja yrittäjiä. Meillä on aikaa elää, ja Akaan erilaisiin kaupunginosiin on helppo ihastua.

Akaan toimintaa ohjaavat arvot ovat asukaskeskeisyys, yhteisöllisyys, turvallisuus ja rohkeus.

Strategian painopistealueita ovat: Akaa on kasvava ja elinvoimainen kaupunki, Akaa on lähellä ja helposti saavutettavissa, Akaa pitää huolta asukkaistaan, Akaassa kehitetään rohkeasti ja kestävästi ja Akaa on houkutteleva ja arvostava työnantaja. Painopisteiden alle kuuluu 11 strategista päämäärää.

Asukkaat, henkilöstö ja yrittäjät mukana valmistelussa

Strategian valmisteluvaiheessa kaupunki osallisti eri sidosryhmiä työskentelyyn. Keskeinen työkalu oli strategiakysely, jossa asukkaat, henkilöstö ja yrittäjät pääsivät kertomaan mihin suuntaan Akaata pitäisi heidän mielestään kehittää. Evästystä käytiin läpi tarkalla korvalla, minkä pohjalta kuntalaisten ajatuksia ja toiveita on haluttu nostaa mukaan strategiaan.

– On hienoa, että kuntalaisten ääni saatiin kuulumaan ja konkreettisesti näkymään uudessa strategiassa. Esimerkiksi asukkaiden esiin nostama turvallisuus näkyy nyt toimintaamme ohjaavana arvona. Syksyllä on vuorossa strategian tunnetuksi tekeminen muun muassa kuntalaisille sekä arvokeskustelun käynnistäminen kaupungin omassa organisaatiossa. Lisäksi syksyn aikana strategiasta johdetaan konkreettiset toimenpideohjelmat, kertoo Akaan kaupunginjohtaja Antti Peltola.

Strategiaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä valtuustoseminaareissa ja strategiatyöryhmässä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi sen yksimielisesti kokouksessaan 15.6.2022.

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Antti Peltola, puh. 040 335 3335 ja antti.peltola@akaa.fi

Tutustu Akaan strategisiin päämääriin ja arvoihin